Gras

Een groot deel van de openbare ruimte bestaat uit gras. Hoe vaak er gemaaid wordt, hangt af van het soort gras en van de functie ervan.

Een voetbalveldje wordt vaker gemaaid dan het gras in de berm. Op deze pagina kunt u foto's downloaden. Daarop ziet u welk resultaat u van de gemeente mag verwachten.

Gazons en trapvelden

Gazons en trapvelden zijn grasvelden met kort gras. Deze velden worden op het oog gemaaid. Dit betekent dat het gras een aantal keer per jaar wordt gemaaid, zodat het resultaat is als op het gazon op de foto (pdf, 1,4 MB)

Grasvelden met bloembollen

Voor grasvelden met bloembollen is er een aparte werkwijze. Als de bollen zijn uitgegroeid,  blijft het loof tot juni of juli staan zodat de bol voedselreserves kan aanmaken. Vervolgens worden deze velden als een normaal gazon gemaaid. Bekijk het maaibeeld met bollen (pdf, 400 KB)

Gras binnen de bebouwde kom (bloemgras)

Een deel van het gras binnen de bebouwde kom is bloemgras. Dat is gras dat hoger mag groeien. Hierdoor krijgen bloemen en kruiden meer kans en dat is weer goed voor insecten, vlinders en bijen. Het gras ziet er wat natuurlijker uit en minder strak. Uw wijkenbeheerder weet waar de locaties zijn van het bloemgras.

In september of oktober maaien we al het gras. Op plekken waar het gras hoger mag staan, maaien we om het jaar. Op plekken waar we het gras kort willen houden wordt in juni en juli extra gemaaid. Binnen de bebouwde kom wordt het maaisel verwijderd. Bekijk de foto van het (bloem)gras binnen de bebouwde kom (pdf, 1,5 MB).

Gras buiten de bebouwde kom

In september en oktober maaien we al het gras in het buitengebied. In juni of juli wordt de 1e grasstrook langs buitenwegen en op kruisingen alvast gemaaid. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid, want zo behoudt het verkeer een goed uitzicht. In het buitengebied laten we het maaisel altijd liggen, zoals op de foto van gras buiten de bebouwde kom (pdf, 1 MB).

Greppels

1 keer in de 5 jaar worden de greppels gemaaid en de eventuele struiken gesnoeid. Dat doen we in de winter. Bekijk de foto van greppels (pdf, 360 KB) of bekijk de planning van de werkzaamheden.

Sloten

Regelmatig onderhoud en maaien van sloten is belangrijk omdat het zorgt voor doorstroming van het water. Het maaien van sloten gebeurt in oktober en november. Bekijk hier de sloten (pdf, 800 KB).