Hagen en struiken

Ieder jaar worden alle beplantingsvakken van de gemeente gesnoeid of gedund. De mate van het snoeien en dunnen hangt af van het type beplanting.

Heesters, struiken en bosplantsoen

Elk vak heesters, struiken en bosplantsoen (pdf, 949 KB)wordt jaarlijks gesnoeid of gedund. Dat gebeurt in de winter.

De gemeente werkt aan een andere manier van onderhoud. Eerst werden hele vakken tegelijk gesnoeid. Daardoor konden kale plekken ontstaan. Voortaan wordt maar een deel van elk vak gesnoeid. Zo ziet het beeld er door de jaren meer eenvorming uit. 

Bodembedekkende beplanting

Bodembedekkende beplanting (pdf, 1,1 MB) wordt 1 keer per 2 jaar in de winter gesnoeid. Het snoeien gebeurt machinaal, op een hoogte van ongeveer 40 tot 50 centimeter. 

Bodembedekkers zijn heesters en vaste planten die de bodem (bijna) volledig bedekken. De meeste planten zijn lager dan 75 centimeter, met soms een uitschieter naar boven.

Hagen

Hagen (pdf, 1,5 MB) worden elk jaar in juni geknipt. Een haag is een gesloten rij of blok van struikachtige beplanting die in een bepaalde vorm wordt geknipt of gesnoeid.

Zelf hagen onderhouden

Elk jaar in juni knipt de gemeente haar hagen machinaal. Als u de heg vaker geknipt wil hebben, mag u dit zelf doen. De beste tijd hiervoor is in september, omdat de haag dan weer nieuwe scheuten heeft die nog niet zo dik zijn. Na het knippen in september groeit de haag ook nog maar weinig aan. In het voorjaar groeit de haag weer, waarna de gemeente in juni de haag knipt.

Het handigst is om de haag zo kort mogelijk te knippen, ten opzichte van de plek waar de haag de laatste keer geknipt is. Bij voorkeur verzamelt u het afval in uw groene container. Als u meerdere stukken haag in de straat knipt, kunt u de takken verzamelen. Neem vooraf contact op met Het Groenbedrijf, telefoon 0570-856400 zodat u een afspraak kunt maken over het ophalen van de takken.

Houtwallen en struwelen

Houtwallen en struwelen (pdf, 1,37 MB) worden op een meer natuurlijke manier onderhouden.
Deze beplanting, in het buitengebied, bestaat vooral uit bomen en struiken. Bomen kunnen als solitair voorkomen en er is een  kruidachtige onderbegroeiing aanwezig

In elk vak wordt ongeveer de helft gedaan. 5 jaar later is de andere helft aan de beurt. Dit doet de gemeente voor een eenvormig beeld. De planning van de werkzaamheden kunt u online bekijken.