Onkruid op wegen, stoepen en parkeerplaatsen

Als in het vroege voorjaar de temperaturen stijgen en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid uit de grond. Onkruid op de weg en op de stoep wordt vaak als rommelig en onverzorgd ervaren. Op deze pagina leest u wat de gemeente hieraan doet. Ook leest u wat u zélf kunt doen.

In Deventer verwijdert Circulus het onkruid in opdracht van de gemeente. 

Hoe werkt Circulus

Circulus maakt gebruik van:

  • een onkruidborstelmachine voor het onkruid in de goten en stoepen
  • handploegen die het onkruid bij obstakels verwijderen
  • een veegmachine  voor verwijdering van het losgemaakte onkruid

In het stadscentrum wordt een hogere beeldkwaliteit verlangd. Hier wordt in mei gestart en wordt het onkruid wat vaker en met stoom behandeld.

Duurzame onkruidbeheersing door Circulus/Cambio

Circulus zorgt voor het zo duurzaam mogelijk verwijderen van het onkruid op de bestratingen van de gemeente Deventer. Bij duurzame methoden steekt onkruid sneller de kop op dan bij de eerdere chemische verdelging. We spreken daarom van 'onkruidbeheersing'. Mogelijk voeren wooncorporaties of andere particulieren op hun terreinen ander onkruidbeheer uit dan de gemeente.

Meldingen

U kunt onkruid bij de gemeente melden via het meldsysteem Slim Melden.

Straatbeeld

Onkruid verwijderen zonder gif te gebruiken is arbeidsintensiever dan met gif bestrijden én het onkruid komt sneller terug. Hoewel de budgetten voor onkruidbestrijding zijn toegenomen, kan daarmee niet vaker dan 1 keer per jaar onkruid worden verwijderd. Afhankelijk van het moment van behandeling zal het straatbeeld daarom afwijken van het gewenste beeld. Dit hangt ook samen met het weertype, heet en droog of warm en vochtig weer.

Wat kunt u als inwoner doen?

De Deventer Schoon Familie (DSF) vraagt u om een handje te helpen, als u dat kunt. Wilt u, als u toch in de tuin, op het terras of in de buurt van uw flat bezig bent, ook de stoep of een stukje van uw straat meenemen?

De DSF kan u ook helpen uw eigen straat en buurt onkruidvrij te houden. Hiervoor kunt u bellen met: 0900 – 9552.

Tips voor onkruidbeheer zonder gif

Bekijk de tips wat u kunt doen tegen onkruid en mos op uw betegelde terras en stoep.

Heeft u meer informatie nodig? Neem contact met ons op.