Scorelijst duurzaamheid

Bij de inrichting van de openbare ruimte zijn er kansen voor een duurzamer ontwerp. De gemeente onderscheidt de volgende vier duurzame thema’s: Klimaat, Circulair, Leefbaar en Natuur. Deze thema’s zijn het meest relevant gevonden voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Rozet

In een rozet is aangegeven welke thema’s verwerkt moeten worden in het ontwerp en in welke mate.
Dit is met kleurringen aangegeven. Elk thema heeft een eigen kleur.  Per thema wordt met kleurringen de weging met een aantal punten weergegeven. Elke ring is 1 punt.
Het totaal aantal te scoren punten wordt in de kern van het rozet weergegeven.

Rozet

Afbeelding: voorbeeld van een ingevulde de rozet

Scorelijst

Elk thema is in onderstaande scorelijst onderverdeeld in een viertal onderwerpen waarop per onderwerp 1 punt gescoord kan worden.

De gemeente verwacht dat bij elk ontwerp inzicht wordt gegeven in de duurzame score (aantal punten per thema en totaal aantal punten), inclusief een toelichting.

Scorelijst