Hanzeweg

De gemeente gaat de Hanzeweg verbreden. Dit is onderdeel van de verbetering van het Hanzetracé, de hoofdroute door de stad. In 2016 zijn de werkzaamheden gestart.
Kaartje Hanzeweg

Verbreding Hanzeweg

De Hanzeweg heeft nu nog 3 rijstroken tussen de Zutphenseweg en de Industrieweg. Er zijn veel uitritten, onduidelijke opgangen en veel oversteekbewegingen. De weg gaat van 3 naar 4 rijbanen (2 x 2) met aan beide zijden een parallelweg, met als doel:

  • een goede bereikbaarheid van Deventer voor de middellange en lange termijn;
  • verbetering van de doorstroming, comfort, bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers;
  • impuls voor investeerders in het gebied door een verbeterde uitstraling van de Hanzeweg; 
  • vermindering van de verkeersdruk rond de binnenstad.

Plan nieuwe Hanzeweg

Het college heeft het ontwerp vastgesteld voor de nieuwe Hanzeweg tussen de Zutphenseweg en de Industrieweg. Daarin staan onder andere eisen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en uitstraling. Dit plan is opgesteld in overleg met omliggende bedrijven en in samenwerking met het Bureau Veenenbos en Bosch. Op het Ontwerp Hanzeweg (pdf, 4 MB) is  te zien hoe de weg er uit komt te zien.

Ruimere mogelijkheden voor initiatieven

De reconstructie van de Hanzeweg is ook bedoeld om het gebied een impuls te geven. Rondom de Hanzeweg is ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven. Om ondernemers en initiatiefnemers op weg te helpen hebben we ‘Grijp je Kans' (pdf, 14 MB) opgesteld. Hiermee geven we een indruk van de kansen die er liggen. De gemeente en de provincie verwachten dat de ruimere mogelijkheden tot nieuwe initiatieven in het Havenkwartier en Bergweide zullen leiden.

Hanzetracé

Een goede verkeersdoorstroming is belangrijk voor de economische groei en (her)ontwikkelingen in Deventer. Om het Hanzetracé te verbeteren werd eerder al de Amstellaan verbreed en kreeg de Dunantlaan een tunnel.

Subsidie provincie Overijssel

De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Hanzeweg.

Voor meer informatie kunt u mailen naar hanzeweg@deventer.nl.