Hanzeweg

De vernieuwde Hanzeweg is op 14 maart 2018 feestelijk geopend. Om de doorstroming op de hoofdroute door Deventer te verbeteren, is de Hanzeweg tussen de Zutphenseweg en de Industrieweg verbreed naar 2 x 2 rijstroken.
Opgeknapte Hanzeweg

Ook zijn er parallelwegen aangelegd om de bedrijven aan de Hanzeweg goed bereikbaar te houden. De Hanzeweg had veel uitritten, onduidelijke opgangen en veel oversteekbewegingen. De weg is gegaan van 3 naar 4 rijbanen (2 x 2) met aan beide zijden een parallelweg, met als doel:

  • een goede bereikbaarheid van Deventer voor de middellange en lange termijn;
  • verbetering van de doorstroming, comfort, bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers;
  • impuls voor investeerders in het gebied door een verbeterde uitstraling van de Hanzeweg; 
  • vermindering van de verkeersdruk rond de binnenstad.

Duurzaam

Duurzaamheid speelde een grote rol bij de verbreding van de Hanzeweg. De doorstroming van verkeer is bijvoorbeeld verbeterd door het aantal op- en afritten te verminderen, 1 van de kruispunten te vereenvoudigen en intelligente verkeersregelinstallaties in te zetten.

Ook hebben de aannemers materialen duurzaam ingezet. Zo is het zand hergebruikt, zodat af- en aanvoer van 15.000 kuub zand is voorkomen. Alle gebruikte betonmaterialen hebben duurzaamheidsniveau A+. Dit alles betekent een verminderde CO2-uitstoot. Tenslotte is de Hanzeweg volledig afgekoppeld van de riolering. Ook aanliggende bedrijven hebben in overleg met de gemeente deze mogelijkheid.

Ruimere mogelijkheden voor initiatieven

De reconstructie van de Hanzeweg is ook bedoeld om het gebied een impuls te geven. Rondom de Hanzeweg is ruimte voor allerlei nieuwe initiatieven. Om ondernemers en initiatiefnemers op weg te helpen hebben we ‘Grijp je Kans' (pdf, 14 MB) opgesteld. Hiermee geven we een indruk van de kansen die er liggen. De gemeente en de provincie verwachten dat de ruimere mogelijkheden tot nieuwe initiatieven in het Havenkwartier en Bergweide zullen leiden.

Hanzetracé

Een goede verkeersdoorstroming is belangrijk voor de economische groei en (her)ontwikkelingen in Deventer. Om het Hanzetracé te verbeteren, werd eerder al de Amstellaan verbreed en kreeg de Dunantlaan een tunnel. De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.

Subsidie provincie Overijssel

De verbetering van het Hanzetracé is van groot stedelijk en regionaal belang. Daarom heeft de provincie Overijssel hiervoor subsidie verstrekt.

Nieuwsbrief

Over de werkzaamheden op de Hanzeweg brachten wij regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Bekijk hier de laatste editie: Nieuwsbrief maart 2018.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar hanzeweg@deventer.nl.