Nieuws over de openbare ruimte

De openbare ruimte is overal om u heen. De straat voor uw huis, de speeltuin op de hoek, het park waarin u wandelt. De gemeente zorgt dat Deventer schoon, heel en veilig is. Op deze website vindt u nieuws, informatie en achtergronden over onderhoud.

Spring naar einde van Recente berichten

Wat doet de gemeente als het glad wordt?

ploegen van de snelweg

De gemeente start met strooien van hoofdroutes zodra Meteo Consult gladheid voorspelt. In 80 % van de strooibeurten is preventief strooien met natzout in de avonduren voldoende.

Aanpak zwerfafval

De gemeente verwacht van haar inwoners dat zij de straat netjes houden, zonder zwerfafval.

Maaien gras binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom maait de gemeente minder vaak het gras in natuurlijke gebieden.

Spring naar begin van Recente berichten