Nieuws over de openbare ruimte

De openbare ruimte is overal om u heen. De straat voor uw huis, de speeltuin op de hoek, het park waarin u wandelt. De gemeente zorgt dat Deventer schoon, heel en veilig is. Op deze website vindt u nieuws, informatie en achtergronden over onderhoud.

Spring naar einde van Recente berichten

Schoffelen van beplanting

Met schoffelen en met heet water wordt het onkruid in de beplanting weggehaald. Met het Deventer groenbedrijf zijn afspraken gemaakt hoeveel onkruid er in de beplanting mag staan. Bij deze afspraken horen foto’s waarop je kunt zien hoe het beeld er uit mag zien. Dit beeld is niet hetzelfde voor alle beplanting.

Aanpak zwerfafval

De gemeente verwacht van haar inwoners dat zij de straat netjes houden, zonder zwerfafval.

Maaien van gazons

Het maaien van gazons wordt uitgevoerd in de periode van april tot eind oktober, zodat er een grasveld ligt met kort gras. Er zijn afspraken gemaakt hoe dit gazon er uit moet zien.

Wat doet de gemeente bij calamiteiten aan wegen en riolering?

De gemeente heeft een contract met een aannemer waarin de inzet bij calamiteiten geregeld is. Calamiteiten bij wegen zijn bijvoorbeeld een plotseling gat in de weg, of schade als gevolg van een ongeval.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Maaien gras binnen de bebouwde kom 15 mei 2014 om 11:00
Spring naar begin van Oudere berichten