Wat doet de gemeente als het glad wordt?

De gemeente start met strooien van hoofdroutes zodra Meteo Consult gladheid voorspelt. In 80 % van de strooibeurten is preventief strooien met natzout in de avonduren voldoende.

ploegen van de snelweg
ploegen van de snelweg

Waar strooit de gemeente?

De hoofdroutes zijn:

  • hoofdwegen
  • busroutes
  • belangrijke wijkontsluitingswegen
  • industrieterreinen
  • hoofdfietsroutes

Bij het opstellen van de strooiroutes is de gemeente er vanuit gegaan dat iedereen binnen een aanvaardbare afstand de gestrooide route kan bereiken. De 12 strooiroutes staan op www.deventer.nl/gladheidbestrijding. De gemeente speelt in op onveilige situaties door gladheid en strooit klinkerstraten en gevaarlijke wegvakken met voorrang.

Aanhoudende gladheid

Bij aanhoudende gladheid worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij gemaakt. Overdag maken Cambio en Deventer Groen Bedrijf handmatig diverse plekken sneeuwvrij:
Winkelgebieden, stations, scholen, omgeving ziekenhuizen, trottoirs bij openbare gebouwen, bushaltes en ondergrondse afvalcontainers.

Niet in woonwijken

De gladheid in woonwijken bestrijdt de gemeente niet. Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt, dat is in woonstraten niet zo. De gemeente zorgt er wel voor dat de ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken begaanbaar zijn.

Samen komen we een heel eind

De gemeente kan niet overal en alles sneeuwvrij maken. Helpt u ook mee door uw stoep sneeuwvrij te houden? Voor het milieu is het beter om een sneeuwschuiver te gebruiken en zo min mogelijk zout.

Meer informatie

  • Wilt u weten of het glad is en waar er gestrooid is? Volg ons dan op Twitter.
  • De strooiroutes staan op overzichtstekeningen aangegeven op de website www.deventer.nl/gladheidbestrijding.
  • Voor meer informatie of meldingen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon 140570.