Aanpak zwerfafval

De gemeente verwacht van haar inwoners dat zij de straat netjes houden, zonder zwerfafval.

Via de Deventer Schoon Familie wordt positief gedrag gestimuleerd. De gemeente laat regelmatig de afvalbakken legen en het afval opruimen.

Bekijk meer informatie over de aanpak van zwerfafval.