Themasite Openbare Ruimte De gemeente, Het Groenbedrijf en Cambio zorgen ervoor dat straten, speelplekken, wijkgroen en parken schoon, heel en veilig blijven. <p>In de onderhoudsplannen legt Deventer vast waar de komende jaren zaken gerepareerd of vervangen worden.</p> <h2>Kwaliteit</h2> <p>De gemeente beoordeelt ieder jaar de kwaliteit van bijvoorbeeld het groen, de straatverlichting en de bestrating. Dat doet de gemeente door eigen onderzoek, maar ook door de mening van de inwoners te vragen.</p> <h2>Meldpunt Openbare Ruimte</h2> <p>Het <a href="http://www.deventer.nl/meldpunt" title="Naar de pagina Meldpunt Openbare Ruimte">Meldpunt Openbare Ruimte</a> levert nuttige informatie over de kwaliteit van de openbare ruimte. Op basis van de meldingen van inwoners bekijkt de gemeente wat er verbeterd moet worden om te zorgen dat de kwaliteit van de openbare ruimte goed blijft.</p> <h2>Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)</h2> <p>In het MJOP staat waar de komende 4 jaar <a href="http://www.deventer.nl/mjop" title="Naar de website www.deventer.nl/mjop">groot onderhoud</a> wordt uitgevoerd. Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven.</p> <h2>Lopende onderhoudsprojecten</h2> <p>Wilt u weten welke projecten voor groot onderhoud op dit moment lopen in Deventer? U vindt ze op de website <a href="https://nogknapper.deventer.nl/" title="Naar de website nogknapper.deventer.nl">Deventer wordt nog knapper</a>.</p> <h2>Dagelijks onderhoud</h2> <p>De gemeente Deventer voert dagelijks onderhoud uit om de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Lees meer over het <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud" title="Naar de pagina Dagelijks onderhoud">dagelijks onderhoud </a>binnen Deventer.</p> 2019-02-04 11:10:00 +0100 2019-02-04 11:10:03 +0100 2019-02-04 11:31:23 +0100 Wat doet de gemeente als het glad wordt? De gemeente start met strooien van hoofdroutes zodra Meteo Consult gladheid voorspelt. In 80 % van de strooibeurten is preventief strooien met natzout in de avonduren voldoende. <h2>Waar strooit de gemeente?</h2> <p>De hoofdroutes zijn:</p> <ul> <li><span><span><span>hoofdwegen</span></span></span></li> <li><span><span><span>busroutes</span></span></span></li> <li><span><span><span>belangrijke wijkontsluitingswegen</span></span></span></li> <li><span><span><span>industrieterreinen</span></span></span></li> <li><span><span><span>hoofdfietsroutes</span></span></span></li> </ul> <p><span><span><span></span></span></span><span><span><span>Bij het opstellen van de strooiroutes is de gemeente er vanuit gegaan dat iedereen binnen een aanvaardbare afstand de gestrooide route kan bereiken. De 12 strooiroutes staan op <a href="http://www.deventer.nl/gladheidbestrijding" title="Naar Gladheidbestrijding op deventer.nl">www.deventer.nl/gladheidbestrijding</a>. De gemeente speelt in op onveilige situaties door gladheid en strooit klinkerstraten en gevaarlijke wegvakken met voorrang. </span></span></span></p> <h2><span><span><span>Aanhoudende gladheid</span></span></span></h2> <p><span><span><span>Bij aanhoudende gladheid worden eerst de hoofdroutes sneeuwvrij gemaakt. Overdag maken Cambio en Deventer Groen Bedrijf handmatig diverse plekken sneeuwvrij: <br />Winkelgebieden, stations, scholen, omgeving ziekenhuizen, trottoirs bij openbare gebouwen, bushaltes en ondergrondse afvalcontainers.</span></span></span></p> <h2><span><span><span>Niet in woonwijken</span></span></span></h2> <p><span><span><span>De gladheid in woonwijken bestrijdt de gemeente niet. Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt, dat is in woonstraten niet zo. De gemeente zorgt er wel voor dat de ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken begaanbaar zijn. </span></span></span></p> <h2><span><span><span>Samen komen we een heel eind</span></span></span></h2> <p><span><span><span>De gemeente kan niet overal en alles sneeuwvrij maken. Helpt u ook mee door uw stoep sneeuwvrij te houden? Voor het milieu is het beter om een sneeuwschuiver te gebruiken en zo min mogelijk zout. </span></span></span></p> <h2><span><span><span>Meer informatie</span></span></span></h2> <ul> <li><span><span><span></span></span></span><span><span><span><span><span><span>Wilt u weten of het glad is en waar er gestrooid is? </span></span></span><span><span><span>Volg ons dan op <a href="http://twitter.com/DeventerGem" title="Naar @DeventerGem op www.twitter.com">Twitter</a>. </span></span></span></span></span></span></li> <li><span><span><span><span><span><span></span></span></span></span></span></span><span><span><span>De strooiroutes staan op overzichtstekeningen aangegeven op de website <a href="http://www.deventer.nl/gladheidbestrijding" title="Naar gladheidbestrijding op deventer.nl">www.deventer.nl/gladheidbestrijding</a>. </span></span></span></li> <li><span><span><span>Voor meer informatie of meldingen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon 140570.</span></span></span></li> </ul> 2017-11-24 10:00:00 +0100 2014-11-11 15:19:57 +0100 2014-11-11 15:44:56 +0100 Bladactie Dit jaar is de bladactie van 13 november tot en met 15 december. <p>In de herfst zorgt de combinatie van regen, wind en bladeren voor veel rommel en soms zelfs gevaarlijke situaties in de wijk. Daarom is het verstandig om er voor te zorgen dat juist op die plaatsen de bladeren voor de winter worden verwijderd. Op andere plaatsen, zoals in parken en grote plantvakken, kan het blad juist blijven liggen; 'we ruimen  het blad op waar het moet en laten het liggen waar het kan'!</p> <p>Het Groenbedrijf zorgt er samen met Circulus en Cambio voor dat Deventer zo snel mogelijk ‘bladschoon’ wordt. Op de pagina over de <a href="http://www.deventer.nl/bladactie" title="Naar Bladactie op deventer.nl">Bladactie</a> vindt u informatie over bijvoorbeeld bladhopen en het veegschema.</p> <h2>Cambio</h2> <p>Cambio verzorgt de contacten met bewoners met de inmiddels overbekende ‘bladkoeriertjes’ onder het motto ‘U veegt, wij halen!’. Daarnaast organiseren ze de bladverzamelwedstrijd van de basisscholen in Deventer.</p> 2017-11-13 10:00:00 +0100 2013-10-17 10:45:24 +0200 2017-12-04 10:34:12 +0100 Schoffelen van beplanting Met schoffelen en met heet water wordt het onkruid in de beplanting weggehaald. Met het Deventer groenbedrijf zijn afspraken gemaakt hoeveel onkruid er in de beplanting mag staan. Bij deze afspraken horen foto’s waarop je kunt zien hoe het beeld er uit mag zien. Dit beeld is niet hetzelfde voor alle beplanting. <p>Bekijk meer informatie over het <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/onkruid/onkruid-tussen-beplanting" title="Naar Schoffelen van beplanting">schoffelen van beplanting</a></p> 2017-04-14 10:00:00 +0200 2014-03-13 09:00:19 +0100 2014-04-14 08:29:26 +0200 Aanpak zwerfafval De gemeente verwacht van haar inwoners dat zij de straat netjes houden, zonder zwerfafval. <p>Via de Deventer Schoon Familie wordt positief gedrag gestimuleerd. De gemeente laat regelmatig de afvalbakken legen en het afval opruimen.</p> <p>Bekijk meer informatie over de <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/aanpak-zwerfafval" title="Naar aanpak zwerfafval">aanpak van zwerfafval</a>.</p> 2017-04-14 09:45:00 +0200 2017-04-14 10:54:05 +0200 2017-04-14 11:01:36 +0200 Maaien van gazons Het maaien van gazons wordt uitgevoerd in de periode van april tot eind oktober, zodat er een grasveld ligt met kort gras. Er zijn afspraken gemaakt hoe dit gazon er uit moet zien. <p>Voor gazon met bollen is er een andere werkwijze, het loof blijft tot juni of juli staan zodat de bol voedselreserves kan opbouwen.</p> <p>Meer informatie over <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/gras" title="Naar Gras">gazon maaien</a></p> 2017-04-14 00:00:00 +0200 2014-03-13 09:36:06 +0100 2014-05-20 15:25:49 +0200 Honden uitlaten In Deventer zijn voor honden speciale hondenlosloopgebieden aangelegd. <p>Toch ligt ook op andere plaatsen hondenpoep. Cambio reinigt de gebieden waar honden mogen loslopen. Ook reinigt Cambio de meest vervuilde plekken op de stoepen en in het groen. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente.</p> <p>Kijk voor meer informatie over de regels rondom het uitlaten van honden op de <a href="https://www.deventer.nl/hondenuitlaatkaart" title="Naar de hondenuitlaatkaart">hondenuitlaatkaart</a>.</p> 2017-03-14 16:07:00 +0100 2017-03-14 16:07:56 +0100 2017-03-14 16:07:56 +0100 Aanpak vorstschades en klein onderhoud wegen Ieder voorjaar inspecteert de gemeente de wegen op vorstschades en klein onderhoud. Vervolgens voeren we het noodzakelijk onderhoud verspreid over het jaar uit. <p>We brengen dit onder bij 1 van de huisaannemers. Klein onderhoud voeren we zowel aan elementen- als asfaltverharding uit.</p> <p>Met klein onderhoud proberen we groot onderhoud uit te stellen. De meest urgente schades en klein onderhoud pakken we uiteraard zo vroeg mogelijk in het voorjaar op. Bij de uitvoering zijn we afhankelijk van het weer, want bij vorst en regen kunnen de aannemers geen onderhoud uitvoeren.</p> <p>Lees meer over het onderhoud aan <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/wegen" title="Naar Wegen">wegen</a>.</p> <h2>Calamiteiten</h2> <p>Gevaarlijke schades (calamiteiten) herstellen we het hele jaar door. Calamiteiten kunt u melden via telefoonnummer 14 0570.</p> 2017-03-14 14:15:00 +0100 2015-04-16 16:10:41 +0200 2015-04-16 16:10:41 +0200 Wat doet de gemeente bij calamiteiten aan wegen en riolering? De gemeente heeft een contract met een aannemer waarin de inzet bij calamiteiten geregeld is. Calamiteiten bij wegen zijn bijvoorbeeld een plotseling gat in de weg, of schade als gevolg van een ongeval. <p>Calamiteiten bij riolering zijn bijvoorbeeld een verzakte riolering, ernstige en plotselinge verstoppingen en kapotte putten.</p> <p>Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat de situatie binnen 1 uur weer veilig moet zijn, zowel overdag als ’s nachts, door de week en in het weekend.</p> <p>Als het mogelijk is, verhelpt de aannemer de calamiteit direct. Soms is er meer nodig en kan de calamiteit pas later worden hersteld. Dan zorgt de aannemer voor goede wegafzettingen om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen.</p> <p>Lees meer over <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/wegen" title="Naar het onderhoud aan wegen">het onderhoud aan wegen</a>.</p> 2016-09-19 10:00:00 +0200 2014-09-29 14:29:29 +0200 2016-09-19 11:13:19 +0200 Functionele inspectie speeltoestellen begonnen Het Groenbedrijf is in opdracht van de gemeente bezig met de functionele inspectie van speeltoestellen. De komende weken inspecteren we alle speeltoestellen. <p>Gelijktijdig met de inspectie voeren we kleinschalig onderhoud uit. Zijn meer werkzaamheden nodig dan plannen we dit later in. Voor meer informatie kijkt u op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/spelen-in-deventer" title="Naar Spelen in Deventer">Spelen in Deventer</a>.</p> 2016-09-19 00:00:00 +0200 2014-08-22 14:55:18 +0200 2016-09-19 11:05:26 +0200 Bestrijding van de eikenprocessierups De brandharen van de Eikenprocessierups veroorzaken bij mensen jeuk en irritaties aan de huid, de ogen en de luchtwegen. Bij ernstige klachten raden we u aan contact met de huisarts op te nemen. <p>De gemeente behandelt eiken waar veel rupsen worden verwacht preventief op basis van ervaringen uit voorgaande jaren. Eikenprocessierupsen op andere plaatsen bestrijdt de gemeente na een melding. Gebieden waar veel mensen komen, zoals bij scholen en verzorgingstehuizen, bestrijden we met voorrang. <br /><a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/bomen/eikenprocessierups" title="Naar bestrijding eikenprocessierups">Meer informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups </a></p> 2016-05-03 14:00:00 +0200 2014-05-20 15:27:50 +0200 2015-05-05 17:04:47 +0200 Onkruidbestrijding op de weg In deze periode begint het onkruid te groeien. Cambio verwijdert het onkruid op het voetpad en in de straat, zowel handmatig als machinaal. <p>U kunt zelf ook helpen bestrijden. Kijk voor meer informatie bij <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/onkruid/onkruid-op-de-weg" title="Naar Onkruidbestrijding op de weg">Onkruidbestrijding op de weg</a>.</p> <h2>Meldingen over onkruid</h2> <p>Meldingen over onkruid worden meegenomen in het werk van Cambio. Elke wijk in Deventer komt een aantal keer per jaar aan de beurt. Voor meer informatie over onkruidbestrijding op verharding kijkt u op <a href="http://www.deventerschoonfamilie.nl/Basis.aspx?Tid=2&amp;Sid=1829&amp;Hmi=1829&amp;Smi=0" title="Naar de informatie over Onkruidbestrijding op www.deventerschoonfamilie.nl">www.deventerschoonfamilie.nl</a>.</p> 2016-05-03 13:00:00 +0200 2014-05-20 15:24:02 +0200 2015-05-21 10:43:10 +0200 Snoeien van beplanting begonnen In de winterperiode wordt door het Deventer Groenbedrijf de beplanting gesnoeid of gedund. <p>Hoe er gesnoeid wordt, hangt af van de soort beplanting. Er zijn verschillende manieren van snoei voor:</p> <p> <ul> <li>heesters</li> <li>struiken</li> <li>bosplantsoen</li> <li>bodembedekkers</li> <li>houtwallen</li> <li>struwelen </li> </ul> </p> <p>Meer informatie over de snoeiwerkzaamheden vindt u op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/hagen-en-struiken" title="Naar Hagen en struiken">Hagen en struiken</a>.</p> 2016-03-22 12:30:00 +0100 2014-02-14 12:30:06 +0100 2015-02-03 17:02:00 +0100 Snoeien van bomen Snoeien van bomen is nodig om onveilige situaties en overlast te voorkomen. Bijvoorbeeld van laaghangende takken boven de weg of boven fiets- en voetpaden. <p>De bomen worden 1x in de 6 jaar gesnoeid. De gemeente is hiervoor opgedeeld in 6 gebieden. De jonge bomen worden eenmaal in de 3 jaar gesnoeid.</p> <p>Informatie over de gebiedsindeling en wanneer er in uw buurt wordt gesnoeid, vindt u op de pagina <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/bomen" title="Naar de pagina Bomen">Bomen.</a></p> <h2></h2> 2016-03-03 12:15:00 +0100 2014-02-14 12:53:01 +0100 2016-03-22 14:30:21 +0100 Greppels en sloten uitmaaien Regelmatig onderhoud en maaien van sloten is belangrijk omdat het zorgt voor doorstroming van het water. Het maaien van sloten gebeurt in de periode van oktober tot december. <p>1/5 vijfde deel van de greppels wordt jaarlijks gemaaid en de eventuele struiken gesnoeid.</p> <p>Kijk voor meer informatie over greppels en sloten uitmaaien op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/gras" title="Naar Gras">Gras</a>.</p> 2015-10-15 10:00:00 +0200 2014-09-29 15:15:18 +0200 2016-03-22 14:25:59 +0100 Schoffelen van de beplanting Met schoffelen en met heet water wordt het onkruid in de beplanting weggehaald. <p>Met het Deventer groenbedrijf zijn afspraken gemaakt hoeveel onkruid er in de beplanting mag staan. Bij deze afspraken horen foto’s waarop je kunt zien hoe het beeld er uit mag zien. Dit beeld is niet hetzelfde voor alle beplanting.</p> <p>Meer informatie over het schoffelen van de beplanting vindt u op de pagina <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/hagen-en-struiken" title="Naar de pagina Hagen en struiken">Hagen en struiken</a>.</p> 2015-07-13 14:45:00 +0200 2015-07-13 14:45:21 +0200 2015-10-15 12:45:55 +0200 Verwijderen bloesem op verharding begonnen De komende periode besteedt Cambio extra aandacht aan het verwijderen van bloesem op de verharding. Dit wordt zowel handmatig als machinaal uitgevoerd. <p>Het verwijderen van bloesem is uiteraard afhankelijk van de weersgesteldheid en wordt als maatwerk door de uitvoerende partijen uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/machinaal-vegen" title="Naar Machinaal vegen">Machinaal vegen</a>.</p> 2015-04-30 15:30:00 +0200 2014-05-20 15:19:52 +0200 2015-05-05 16:50:09 +0200 Onderhoud oude begraafplaats Diepenveenseweg Op de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg wordt de komende tijd het groen aangepakt. De gemeente heeft € 35.000 subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de komende 6 jaar werkzaamheden uit te voeren. Deze week wordt er al gestart met de werkzaamheden. <p>Het Groenbedrijf en Stichting Natuur Anders werken samen aan het onderhoud. Door het verbeteren van het groen, blijft de cultuurhistorische waarde behouden en komen de monumenten beter tot hun recht. Het onderhoud bestaat vooral uit het snoeien en het verzorgen van bomen.</p> <h2>Rijksmonument</h2> <p>De oude begraafplaats is een Rijksmonument en is in beheer bij Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer. Op de het oude gedeelte wordt al bijna 100 jaar niet meer begraven. De begraafplaats is iedere dag van 9.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.</p> <p> </p> 2014-11-26 15:00:00 +0100 2014-11-26 14:15:45 +0100 2014-11-26 14:57:57 +0100 Bladactie in aantocht De herfst zorgt voor regen, wind en heel veel bladeren. Al die afgevallen bladeren zorgen voor rommel en soms zelfs gevaarlijke situaties in de wijk. Daarom zijn we nu al begonnen met opruimen. <p>De officiële start van de bladactie duurt nog even, maar Cambio is al volop bezig om het blad te verwijderen. Als u zelf bladeren heeft verzameld, kunt u bellen met Cambio voor een ‘bladkoeriertje’, onder het motto ‘U veegt, wij halen!’.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Meer informatie over de bladactie vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/bladactie" title="Naar Bladactie op www.deventer.nl">www.deventer.nl/bladactie</a>.</p> 2014-09-30 16:06:00 +0200 2014-09-30 16:06:23 +0200 2014-09-30 16:34:15 +0200 Maaien bloemgras binnen de bebouwde kom Binnen de bebouwde kom is nogal wat bloemgras te vinden. Het is gras met een zo gevarieerd mogelijke kruidenvegetatie. Het kan er daarom ook stugger of hoger uitzien. <p>Afhankelijk van het gebied, wordt het bloemgras vaker of minder vaak gemaaid. We zijn nu begonnen aan de laatste ronde van dit jaar. We maaien tot november.</p> <p>Het maaisel blijft meestal even liggen zodat de zaden op de grond kunnen vallen. Daarna wordt het weggehaald.</p> <h2>Meer informatie</h2> <p>Kijk voor meer informatie over gras en bloemgras op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/gras" title="Naar de pagina Gras">Gras</a>.</p> 2014-09-29 16:32:00 +0200 2014-09-29 15:21:15 +0200 2014-09-30 16:33:41 +0200 Onderhoud aan wegen (Klein) onderhoud aan wegen blijft doorgaan. <p>In de afgelopen weken is aan de volgende wegen onderhoud uitgevoerd:</p> <ul> <li>Schipbeeksweg</li> <li>Oude Molenweg</li> <li>Storminkstraat</li> <li>Prins Bernhardstraat (Schalkhaar)</li> <li>Rotonde Worp</li> <li>Weerdseweg</li> <li>Oerdijk (Okkenbroek)</li> <li>Frieswijkerweg</li> <li>Schiphorsterweg</li> <li>Margijnenenk</li> <li>Hanzenweg</li> </ul> <p>Met het onderhoud aan deze wegen is een groot deel van de asfaltwerkzaamheden voor 2014 afgerond.</p> <h2>Onderhoud komende periode</h2> <p>Ook de komende periode voeren we onderhoud uit.</p> <p><strong>Week 35</strong></p> <p>In week 35 wordt op onderstaande straten een verjongingskuur voor het asfalt aangebracht:</p> <ul> <li>Henri Dunantlaan</li> <li>Herman Boerhaavelaan</li> <li>Zweedsestraat</li> <li>Marsdijk</li> </ul> <p>Hiermee verlengen we de levensduur van de bestaande verharding.</p> <h2>Week 37 en 38</h2> <p>In week 37 en 38 vindt op diverse locaties klein onderhoud plaats. Scheuren worden hersteld en gaten gedicht.</p> <p>Lees meer over het onderhoud op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/wegen" title="Naar Wegen">Wegen</a>.</p> 2014-08-22 14:00:00 +0200 2014-08-22 14:59:14 +0200 2014-08-22 15:14:32 +0200 Schapen in het Worpplantsoen De gemeente zet schapen in voor efficiënt groenonderhoud, nu ook tijdelijk in het Worpplantsoen. <p>Deze week grazen 50 schapen enkele dagen in het Worpplantsoen. Op de <a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/schaapskudde/schaapskudde-2014-deelgebied-10-worpplantsoen-gedeeltelijk" title="Download de plattegrond Deelgebied 10, Worpplantsoen (pdf, 2,2 MB)">plattegrond (pdf, 2,2 MB)</a> staat het gebied aangegeven waarin de schapen actief zijn.</p> <p>'s Nachts wordt schrikdraad rond de kudde geplaatst om de schapen bij elkaar te houden. <strong>Vrijdag 25 juli </strong>vertrekken de schapen naar het Handelspark.</p> <p>Mogelijk komen de schapen dit jaar nog 1 of 2 keer terug op de Worp. De herderin is bij de kudde aanwezig. Heeft u vragen, dan beantwoordt zij die graag.</p> <p>Kijk voor meer informatie op:</p> <ul> <li><a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/honden-uitlaten" title="Naar Honden uitlaten">honden uitlaten</a></li> <li><a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/schaapskudde" title="Naar Schaapskudde">schaapskudde</a><br /></li> </ul> 2014-07-22 13:53:00 +0200 2014-07-22 13:53:02 +0200 2014-07-22 14:51:32 +0200 Versobering onderhoud Onkruid op verharding en zwerfafval verwijdert de gemeente alleen nog volgens planning. Vaker kan niet, omdat de gemeente daar geen geld meer voor heeft. Meldingen over onkruid en zwerfafval neemt de gemeente daarom niet meer in behandeling. <h2>Onkruid op verharding</h2> <p>De gemeente verwijdert onkruid alleen nog op een milieuvriendelijke manier en maakt geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen. Cambio verwijdert daartoe enkele keren per jaar het onkruid in uw buurt. Tussendoor wordt er geen extra onkruid verwijderd. Er kan daarom meer onkruid staan dan u gewend bent. De gemeente is zich er van bewust dat u hier als inwoner last van kunt hebben en vraagt uw begrip.</p> <p>De gemeente stelt het zeer op prijs als u in uw eigen omgeving onkruid verwijdert. Handige tips hiervoor vindt u op de website van <a href="http://www.cambiodeventer.nl/Basis.aspx?Tid=2&amp;Lid=106&amp;Lit=TEKST&amp;Hmi=3&amp;Smi=3&amp;STIJL=1" title="Naar de website van Cambio">Cambio</a>. De gemeente zorgt voor de basis, u voor de plus.</p> <h2>Zwerfafval</h2> <p>Cambio ruimt het zwerfafval in iedere buurt een paar keer per jaar op. Tussendoor wordt er geen extra zwerfafval verwijderd. De gemeente is zich er van bewust dat u hier als inwoner last van kunt hebben en vraagt uw begrip.</p> <p>Wilt u helpen uw eigen omgeving schoon te houden? Handige tips en materialen hiervoor vindt u op de website van <a href="http://www.deventerschoonfamilie.nl" title="Naar www.deventerschoonfamilie.nl">Deventerschoonfamilie</a>. De gemeente zorgt voor de basis, u voor de plus.</p> 2014-07-17 10:00:00 +0200 2014-07-17 10:08:51 +0200 2014-07-17 10:52:58 +0200 Knippen van de hagen De hagen worden 1 x per jaar geknipt in de maand juni. <p>De planning voor het knippen van hagen valt rond de langste dag. Na de langste dag neemt de intensiteit van de lengte groei af. Door te snoeien rond de langste dag bereiken we een acceptabele lengte van de nieuwe scheuten van de haag voor de rest van het jaar.</p> <p>Kijk op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/hagen-en-struiken " title="Naar hagen en struiken">hagen en struiken</a></p> 2014-06-02 15:32:00 +0200 2014-05-27 15:32:37 +0200 2014-07-15 10:52:05 +0200 Gras maaien Gras wordt gemaaid buiten en binnen de bebouwde kom. <h2>Gras buiten de bebouwde kom (bermen)</h2> <p>De 1e strook gras langs de buitenwegen en op kruisingen (uitzichthoeken) wordt voor de 1e keer gemaaid in de periode mei tot juli. Wanneer dit gras wordt gemaaid blijft het maaisel liggen.</p> <h2>Gras binnen de bebouwde kom (bloemgras)</h2> <p>Dit is gras met een zo gevarieerd mogelijke kruidenvegetatie en komt veelal binnen de bebouwde kom voor. In de periode juni tot augustus wordt een deel van het gras gemaaid en blijft het maaisel meestal even liggen zodat de zaden op de grond kunnen vallen. Daarna wordt het weggehaald.</p> <p>In september tot november volgt een 2e ronde.</p> <p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/gras">gras</a>.</p> 2014-05-26 15:37:00 +0200 2014-05-27 15:37:24 +0200 2014-07-15 10:52:47 +0200 Maaien gras binnen de bebouwde kom Binnen de bebouwde kom maait de gemeente minder vaak het gras in natuurlijke gebieden. <p>Voor een hogere frequentie is geen geld. Het maaisel blijft meestal even liggen, zodat de zaden op de grond kunnen vallen. Daarna wordt het weggehaald. Op die manier ontstaan meer ecologische gebieden met een zo gevarieerd mogelijke kruidenvegetatie.<br />Tussen juni en augustus is de 1e maaironde en tussen september en november volgt een 2e ronde.</p> <p>Meer informatie over het maaien van gras binnen de bebouwde kom vindt u op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/gras" title="Naar Gras">Gras</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2014-05-15 11:00:00 +0200 2014-07-15 11:00:43 +0200 2019-02-04 11:14:31 +0100 Honden uitlaten In Deventer zijn voor honden speciale hondenlosloopgebieden aangelegd. Toch ligt ook op andere plaatsen hondenpoep. Cambio reinigt de gebieden waar honden mogen loslopen. Ook reinigt Cambio de meest vervuilde plekken op de stoepen en in het groen. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente. <p>Meer informatie over (de regels rondom) het <a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/honden-uitlaten" title="Naar Honden uitlaten op deventer.nl">uitlaten van honden</a></p> 2014-03-13 09:00:00 +0100 2014-03-13 08:55:03 +0100 2014-03-13 08:55:03 +0100 Aanpak vorstschades en klein onderhoud wegen Ieder voorjaar inspecteert de gemeente de wegen op vorstschades en klein onderhoud. <p>Na de inspectie voeren we het noodzakelijk onderhoud verspreid over het jaar uit. Dit gebeurt door 1 van onze huisaannemers.</p> <p>De meest urgente schades en klein onderhoud pakken we uiteraard zo vroeg mogelijk in het voorjaar op. Bij de uitvoering zijn we afhankelijk van het weer. Bij vorst en regen kunnen de aannemers geen onderhoud uitvoeren.</p> <h2><span>Klein en groot onderhoud</span></h2> <p>Klein onderhoud voeren we uit aan zowel elementen- als asfaltverharding. Met klein onderhoud proberen we groot onderhoud uit te stellen.</p> <h2><span>Calamiteiten</span></h2> <p>Echt gevaarlijke schades herstellen we direct. Dit 'calamiteitenonderhoud' vindt het hele jaar door plaats. Calamiteiten kunt u melden via telefoonnummer 14 0570.</p> <p>Meer informatie over onderhoud vindt u op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/dagelijks-onderhoud/wegen" title="Naar Wegen">Wegen</a>.</p> 2014-02-14 15:00:00 +0100 2014-02-14 15:15:06 +0100 2014-02-14 15:22:46 +0100 Vuurwerk opruimen Cambio houdt op 1 januari de gemeentebrede vuurwerkactie. Samen met actieve bewoners van de Deventer Schoon Familie en veegmachines van Circulus wordt al een 1e aanzet gegeven om het vuurwerk te verwijderen. <p>Vuurwerk is mooi en spannend en het hoort bij Oud &amp; Nieuw. Maar het afval blijft soms maanden liggen. De buurt kan er dan verwaarloosd uitzien. Ook kan er gevaarlijk -niet ontploft- vuurwerk tussen het afval liggen. De Deventer Schoon Familie wil daar wat aan doen.</p> <h2>Vuurwerkkoeriertje</h2> <p>Op 1 januari kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur bellen naar 0570 62 22 10 om een vuurwerkkoeriertje te melden. Cambio komt het dan vanaf 2 januari -gratis- ophalen. U kunt bellen tot en met 8 januari.</p> <h2>Wat kunt u zelf doen?</h2> <p>Snel een schone straat en meteen uw buren de hand schudden? Kom dan op Nieuwjaarsdag naar 1 van de vuurwerkcontainers van Cambio. Lever uw vuurwerkafval in en wens uw buurtbewoners een gelukkig nieuwjaar.</p> <p> </p> <ul> <li>op 1 januari tussen 11.00 en 15.00 uur;</li> <li>leden van de Deventer Schoon Familie en buurtbewoners zijn aanwezig met warme chocolademelk en glühwein;</li> <li>leen materialen waarmee u vuurwerk kunt opruimen.</li> </ul> <p> </p> 2013-12-23 00:15:00 +0100 2011-11-21 10:54:40 +0100 2014-01-30 11:07:42 +0100 Gladheidbestrijding Als ijzel en gladde wegen de burger overvallen, hebben medewerkers van Circulus en het Deventer Groenbedrijf er al een groot deel van hun strooiroute erop zitten. Dit jaar is de winter in november al vroeg begonnen. <p><span><span><span>Via een waarschuwingssysteem en gegevens van Meteo Consult zijn de mensen van de gladheidbestrijding op tijd op de hoogte van ijzel en sneeuw. Meestal verloopt het strooien preventief. </span></span></span></p> <h2><span><span><span>Actuele informatie over gladheid</span></span></span></h2> <p><span><span><span>Wilt u weten of het glad is en waar er gestrooid is? </span></span></span><span><span><span>Volg ons dan op <a href="http://twitter.com/DeventerGem" title="Naar @DeventerGem op www.twitter.com">Twitter</a>. </span></span></span><span><span><span>Algemene informatie over de bestrijding van gladheid in Deventer vindt u op <a href="http://www.deventer.nl/gladheidbestrijding" title="Naar Gladheidbestrijding op www.deventer.nl">www.deventer.nl/gladheidbestrijding</a>.</span></span></span></p> <h2><span><span><span>Strooiroutes</span></span></span></h2> <p><span><span><span>De medewerkers bestrijden - meestal 's avonds - de gladheid eerst op de hoofdverkeers- en fietsroutes. Daarna maken zij de overige doorgaande verkeersroutes begaanbaar. Op <a href="http://www.deventer.nl/gladheidbestrijding" title="Naar Gladheidbestrijding op www.deventer.nl">www.deventer.nl/gladheidbestrijding</a> kunt u de strooiroutes bekijken.</span></span></span></p> <h2><span><span><span>Strooien in de wijk</span></span></span></h2> <p><span><span><span>Bij langer aanhoudende sneeuw en vorst gaan medewerkers de wijken in om te strooien. Ook bushaltes en toegangen tot bejaardenhuizen krijgen dan extra aandacht. Soms is vorst en ijzel tijdelijk en plaatselijk van aard. In dat geval wordt gekeken of strooien echt nodig is. Droog strooizout is namelijk belastend voor het milieu. </span></span></span></p> <h2><span><span><span>Stoep schoonvegen</span></span></span></h2> <p><span><span><span>Ook de gemeente kan niet alles sneeuwvrij houden. Helpt u mee door uw eigen stoep schoon te vegen?</span></span></span></p> 2013-11-21 10:43:00 +0100 2011-11-21 10:43:43 +0100 2014-02-14 12:14:47 +0100 Groot onderhoud belangrijke Deventer wegen Dit jaar neemt de gemeente Deventer veel belangrijke wegen onder handen. Het doel: veilige wegen die goed berijdbaar zijn en er goed uitzien. <p>In 2013 komen ondermeer nog aan de beurt:</p> <ul> <li>de Wilhelminabrug</li> <li>Welle</li> <li>Looweg</li> <li>Nico Bolkesteinlaan</li> <li>Zwolseweg</li> <li>de Knoop (kruising N348, Zweedsestraat)</li> </ul> <p>Op sommige wegen past de gemeente een nieuwe techniek toe. Het asfalt krijgt hier een verjongingskuur.</p> <p>Het onderhoud is nodig, omdat de lange winter en de grote temperatuurwisselingen voor veel schade aan het asfalt heeft gezorgd. Dit is bijvoorbeeld te zien op het Pothoofd, waar het asfalt ‘rafelt’. Hier krijgt het asfalt een nieuwe deklaag, nadat de beschadigde laag wordt verwijderd.</p> <h2>Nieuwe techniek</h2> <p>Op sommige wegen wordt voor het asfalteren een nieuwe techniek gebruikt. “Die techniek zorgt ervoor dat het bitumen weer soepel wordt”, legt Giel Euverman van de gemeente uit. “Bitumen is het materiaal dat alle ingrediënten bindt die in het asfalt zitten. Bij deze techniek brengt een machine een vloeistof aan op het asfalt, dat daardoor een roze schuimlaag krijgt. Deze is na 2 uur in het asfalt getrokken. Het verkeer kan daarna gewoon weer over de weg. Het asfalt is dan soepeler en minder gevoelig voor slijtage en beschadigingen.”</p> <h2>Lagere kosten onderhoud</h2> <p>Door de nieuwe techniek is het onderhoud goedkoper, vertelt Euverman uit. “Regulier onderhoud is de goedkoopste manier om wegen te onderhouden. Door op tijd aandacht te besteden aan wegen, kunnen we het af met onderhoud dat minder intensief is. Dat is daardoor ook minder duur. Zo verlengen we de levensduur van wegen en is de overlast voor weggebruikers en omwonenden kleiner.”</p> <h2>Geluidsoverlast</h2> <p>De overlast is een vervelende bijkomstigheid van het onderhoud, zowel voor de weggebruiker als voor de omwonenden. Om de wegen zo kort mogelijk af te sluiten, werken de aannemers vaak ’s nachts. Maar dit is wel een grotere belasting voor de omwonenden. Vooral het frezen van de deklaag gaat gepaard met lawaai. “We proberen dit altijd te plannen in de vroege avond, als mensen nog niet slapen”, legt Euverman uit. “Dat lukt vaak, maar niet altijd. Een voordeel van ’s nachts werken is dat de weg meestal overdag weer open kan voor verkeer, ook tussen de werkzaamheden door.”</p> <h2>Planning</h2> <p>De planning van de werkzaamheden is:</p> <ul> <li>Pothoofd: begin september</li> <li>Hanzeweg, Zutphenseweg: half september</li> <li>Zwolseweg: eind september</li> <li>De Knoop (kruising N348, N344): eind september</li> <li>Looweg: begin oktober</li> <li>Nico Bolkesteinlaan: begin oktober</li> <li>Wilhelminabrug: oktober</li> <li>Welle: oktober</li> </ul> <p>Alle werkzaamheden duren tussen de 3 en 5 werkdagen.</p> <h2>Themasite Openbare ruimte</h2> <p>Op de themasite Openbare ruimte vindt u meer informatie over onder andere het onderhoud dat de gemeente uitvoert. Kijk op <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/openbare-ruimte" title="Naar de themasite Openbare ruimte">Openbareruimte.deventer.nl</a>.</p> 2013-09-05 16:30:00 +0200 2013-09-05 16:44:28 +0200 2014-02-14 12:12:37 +0100 Gemeentelijke kaplijst 2013 De gemeente publiceert 1 maal per jaar een kaplijst, waarop gemeentelijke bomen staan die de gemeente dat jaar laat kappen. De kaplijst 2013 dateert van 15 augustus. <p>Het kan gaan om bomen die:</p> <ul> <li>ziek of dood zijn</li> <li>gevaarlijk zijn door instabiliteit of takbreuk </li> <li>de verharding opdrukken door boomwortels </li> <li>uitgroei van andere, meer duurzame bomen belemmeren</li> </ul> <p>Wilt u weten waarom een boom gekapt wordt? Bekijk dan de kaart op <a href="http://www.deventer.nl/kaplijst" title="Naar de kaplijst op Deventer.nl">www.deventer.nl/kaplijst</a>. Meer informatie over de boom ziet u door te klikken op de locatie en vervolgens op de tekst. De locatie van de boom is bij benadering aangegeven. Op de kaplijst van 2013 staan 274 bomen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.</p> <h2>Deventer Bomenstichting</h2> <p>De vellijst van bomen is vooraf doorgesproken met de Deventer Bomenstichting. Als belangenvereniging die zorgvuldig naar bomen kijkt beoordeelt zij kritisch de kap van de op de lijst staande bomen.</p> <h2>Herplantplicht</h2> <p>In principe geldt voor de te kappen bomen een herplantplicht. Het moet echter wel mogelijk zijn om een nieuwe boom op dezelfde plek te planten. Dit kan niet altijd:</p> <ul> <li>er is soms geen ruimte voor een boom om zich te kunnen ontwikkelen (boven- of ondergronds)</li> <li>er staan soms teveel bomen bij elkaar waardoor ze elkaar belemmeren in hun groei</li> <li>het kan gewenst zijn om te wachten met herplant in verband met een ruimtelijke ontwikkeling</li> </ul> <h2>Herplanten in een woonstraat</h2> <p>Wanneer in een woonstraat een boom wordt gekapt, dan wordt op die plek meestal een exemplaar van dezelfde soort geplant. De aanplant van een nieuwe boom kan echter enige tijd op zich laten wachten. Het kappen van de boom en vervolgens verwijderen van de resterende boomstronk gebeurt in aparte werkgangen. We streven ernaar om om de bomen voor 1 februari 2014 te kappen en te herplanten.</p> <h2>Verleende omgevingsvergunning</h2> <p>Op 15 augustus 2013 is de omgevingsvergunning verleend. U kunt de <a href="http://www.deventer.nl/bekendmakingen?utf8=%E2%9C%93&amp;permit%5Bsearch_term%5D=vellijst&amp;permit%5Bpermit_number%5D=&amp;permit%5Breference_number%5D=&amp;permit%5Bzip_code%5D=&amp;permit%5Bproduct_type_id%5D=&amp;permit%5Bfilter_start_date%283i%29%5D=1&amp;permit%5Bfilter_start_date%282i%29%5D=8&amp;permit%5Bfilter_start_date%281i%29%5D=2013&amp;permit%5Bfilter_end_date%283i%29%5D=1&amp;permit%5Bfilter_end_date%282i%29%5D=&amp;permit%5Bfilter_end_date%281i%29%5D=&amp;permit%5Bphase_id%5D=&amp;commit=Zoeken" title="Naar de omgevingsvergunning op deventer.nl">bekendmaking van de verleende omgevingsvergunning</a> online bekijken.</p> <p>Als u het niet eens bent met deze omgevingsvergunning kunt u bezwaar maken tot 6 weken na de datum van het besluit. Bezwaar maken is gratis. Hoe u een bezwaarschrift indient, leest u in de <a href="http://www.deventer.nl/bekendmakingen?utf8=%E2%9C%93&amp;permit%5Bsearch_term%5D=vellijst&amp;permit%5Bpermit_number%5D=&amp;permit%5Breference_number%5D=&amp;permit%5Bzip_code%5D=&amp;permit%5Bproduct_type_id%5D=&amp;permit%5Bfilter_start_date%283i%29%5D=1&amp;permit%5Bfilter_start_date%282i%29%5D=8&amp;permit%5Bfilter_start_date%281i%29%5D=2013&amp;permit%5Bfilter_end_date%283i%29%5D=1&amp;permit%5Bfilter_end_date%282i%29%5D=&amp;permit%5Bfilter_end_date%281i%29%5D=&amp;permit%5Bphase_id%5D=&amp;commit=Zoeken" title="Naar de omgevingsvergunning op deventer.nl">bekendmaking</a>.</p> 2013-08-27 10:00:00 +0200 2013-08-27 10:21:19 +0200 2013-08-27 11:05:46 +0200 Deventer start met biologische onkruidbestrijding In opdracht van de gemeente bestrijden Circulus en Cambio vanaf volgende week onkruid op stoepen en wegen op een biologische manier. <p>Voorheen gebruikte Deventer het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat. In de wijken Zandweerd Zuid en de binnenstad start een proef met een biologisch middel. In de rest van Deventer wordt een borstel, een maaier of heet water ingezet.</p> <p>In april besloot de raad nog in 2013 over te gaan op een milieuvriendelijke manier van onkruidverwijdering. Milieuvriendelijke onkruidbestrijding past in de visie Duurzaam Deventer.</p> <h2>Inzet bewoners</h2> <p>De gemeente blijft er voor zorgen dat het grootste deel van het onkruid verdwijnt, maar wil inwoners ook zelf meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen omgeving. Buurtbewoners kunnen hun stoep regelmatig vegen, zodat onkruidzaden geen kans krijgen. Ook het besproeien van onkruid met schoonmaakazijn bij droog weer is effectief, net als het gebruik van verdund schoonmaakazijn in kokend water. Zo geven bewoners zelf extra kwaliteit aan hun straat, bovenop het basisonderhoud van de gemeente.</p> <h2>Proef Binnenstad en Zandweerd-zuid</h2> <p>In Zandweerd Zuid en de binnenstad zet de gemeente als proef een aantal keren het biologische middel Ultima van Ecostyle in voor onkruidbestrijding. Tijdens de proef vergelijkt de gemeente de kosten en de kwaliteit met andere bestrijdingsmethoden. De proef duurt tot oktober 2013. Daarna beslist de gemeente of dit middel ook stadsbreed kan worden ingezet.</p> <h2>Kosten</h2> <p>De biologische manier van onkruidbestrijding kost geen extra geld.</p> 2013-06-21 12:42:00 +0200 2013-06-21 12:40:02 +0200 2013-06-21 13:05:17 +0200 Bouwen aan boombunkers Houtmarkt De gemeente bouwt 2 boombunkers tegenover de Boreelkazerne voor de voormalige Houtmarkt. In het najaar worden hierin 4 Zilverlindes geplant. De monumentale bomen komen in de plaats van de bomen die eerder gekapt zijn voor de nieuwbouw van de winkels op de Houtmarkt. <p>Eind juni zijn de boombunkers van 8 x 8 meter klaar. In iedere bunker worden er 2 Zilverlindes geplant die uitgroeien tot monumentale bomen. De bunkers worden gebouwd met het zogenaamde Watershell systeem. Zo zullen de bomen geen last hebben van de belasting door het verkeer.</p> <h2>Watershellsysteem</h2> <p>Het watershellsysteem bestaat uit een skelet van cassettes. Deze nemen de belasting van het verkeer op. Het skelet wordt gevuld met goede losse organische bomengrond. Bovenop het skelet wordt een betonnen bovendek gestort. Hierdoor ontstaat een tweede maaiveld waardoor de grond waar de bomen in wortelen nooit verdicht kan raken en de bomen ook nooit voor opdruk van bestrating kunnen zorgen.</p> <p> </p> 2013-06-14 10:15:00 +0200 2013-06-14 11:03:31 +0200 2013-06-14 14:40:39 +0200 Steenmarter actief Steenmarters komen overal in Deventer voor. Deze beschermde dieren kunnen overlast veroorzaken. Nu het zomer wordt, zijn ze vaker te zien. <p>Steenmarters kunnen in spouwmuren van huizen gaan zitten. Daar veroorzaken zij geluiden en stank. Ook zijn steenmarters berucht omdat zij aan autokabels knagen.</p> <p>U kunt zelf een aantal dingen doen om overlast door steenmarters te verminderen. Kijk voor informatie op <a href="http://www.deventer.nl/steenmarter" title="Naar Steenmarter op www.deventer.nl">www.deventer.nl/steenmarter</a>. Komt u er niet uit en ervaart u ernstige overlast, neem dan contact op met het <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/melding-doen-bij-het-meldpunt" title="Naar Melding doen bij het meldpunt Openbare ruimte">Meldpunt Openbare ruimte</a>.</p> <h2>Steenmarter beschermd</h2> <p>De steenmarter wordt beschermd door de Flora- en faunawet. Ze mogen niet worden gedood, verjaagd of gevangen. De gemeente heeft deskundigen in dienst die tips en adviezen kunnen geven.</p> 2013-06-07 11:04:00 +0200 2013-06-07 11:04:08 +0200 2014-02-14 12:13:23 +0100 Nieuwe ronde bestrijding eikenprocessierups De gemeente gaat verder met de bestrijding van de eikenprocessierups. Op 31 mei start de 2e ronde. Bomen waarin veel rupsen worden verwacht worden behandeld. Ook bestrijden we de rupsen op basis van meldingen. We beginnen met gebieden waar veel mensen komen, zoals scholen en verzorgingstehuizen. <p>Het werk start op vrijdag 31 mei. Naar verwachting is het werk op maandag 3 juni afgerond.</p> <h2>Eikenprocessierups</h2> <p>De eikenprocessierups komt voor van mei tot september en kan overlast veroorzaken. De brandharen van de rups veroorzaken jeuk en irritaties aan de huid, de ogen en de luchtwegen. Klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken. Bij ernstige klachten wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.</p> <h2>Bestrijdingsmiddel</h2> <p>De preventieve bestrijding gebeurt met een biologisch middel. Dat doen we terughoudend omdat het niet alleen de rupsen van de eikenprocessievlinder doodt maar ook die van beschermde vlindersoorten.</p> <h2>Spuiten</h2> <p>Het spuiten wordt bij gunstige weersomstandigheden uitgevoerd, dit kan zowel overdag als ’s nachts. Op de <a href="http://www.deventer.nl/leven/natuur-groen/bomen/eikenprocessierups/preventieve-bestrijding-eikenprocessie-rups" title="Download de kaart bestrijding eikenprocessierups (pdf, 9 MB)">kaart</a> (pdf, 9 MB) kunt u zien welke eikenbomen preventief worden bespoten.</p> <h2>Meldpunt Openbare Ruimte</h2> <p>Wanneer u eikenprocessierupsen aantreft in bomen op gemeentegrond en deze overlast veroorzaken, kunt u bellen met het <a href="http://www.deventer.nl/meldpunt" title="Naar het meldpunt">Meldpunt Openbare Ruimte</a>, telefoon 14 0570. Eikenprocessierupsen in particuliere bomen bestrijdt de gemeente niet.</p> <h2>Voorkom overlast</h2> <p>Vermijd contact met rupsen en resten ervan, zoals brandharen en lege nesten. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden waar de rupsen voorkomen voor een goede bedekking van uw huid en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking met de rupsen of de haren niet krabben of wrijven, maar was of spoel uw huid met water.</p> <h2>Gezondheidsklachten</h2> <p>Ernstige gezondheidsklachten kunt u melden bij GGD- IJsselland. Bel 038 - 428 14 28 of mail naar <a href="mailto:info@ggdijsselland.nl" title="Stuur een e-mail naar GGD IJsselland">info@ggdijsselland.nl</a>.</p> 2013-05-31 08:30:00 +0200 2013-04-18 08:16:55 +0200 2013-05-31 10:16:18 +0200 Join the Pipe watertappunten Deventer legt in het centrum 4 tappunten aan voor gratis drinkwater. De gemeente neemt deel aan het project Join the Pipe. Met elk watertappunt wordt schoon drinkwater in een ontwikkelingsland gefinancierd. <p>Meer dan een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het project Join the Pipe plaatst tappunten voor vers drinkwater. Met elk tappunt wordt een water- en sanitatieproject in een ontwikkelingsland gefinancierd.</p> <h2>Join the Pipe in Deventer</h2> <p>Het 1e watertappunt is al geplaatst. U vindt dit naast de Waag. De andere watertappunten komen:</p> <ul> <li>op de hoek van de Damstraat met de Walstraat</li> <li>op de hoek van De Welle met de Nieuwe Markt</li> <li>op het Lamme van Dieseplein </li> </ul> <p>Iedereen kan hier gratis vers drinkwater krijgen.</p> <h2>Join the Pipe watertappunten</h2> <p>Er zijn al bijna 300 tappunten en projecten gerealiseerd. Meer dan 25.000 mensen hebben zich aangesloten. Tientallen instellingen en bedrijven doen mee, bijvoorbeeld waterleidingbedrijven en restaurants.</p> <h2>Meer weten?</h2> <p>Meer informatie vindt u op de <a href="http://jointhepipe.org/en" title="Naar de website van Join the Pipe">website van Join the Pipe</a>. Heeft u vragen over de aanleg van watertappunten in Deventer, bel dan met gemeente, telefoon 14 0570.</p> 2013-05-16 12:00:00 +0200 2013-05-16 12:00:12 +0200 2013-05-16 12:03:56 +0200 Inspectie speeltoestellen begonnen Het Deventer GroenBedrijf is in opdracht van de gemeente begonnen met de inspectie van speeltoestellen. Alle speeltoestellen worden de komende weken gecontroleerd op veiligheid. <p>Gelijk met de inspectie wordt kleinschalig onderhoud uitgevoerd. Zijn er meer werkzaamheden nodig, dan worden deze in de zomer ingepland.</p> <p>De globale planning voor de komende weken vindt u hieronder. De planning kan bijvoorbeeld uitlopen door slecht weer.</p> <h2>Week 17</h2> <ul> <li>Karel de Grotelaan</li> <li>Landsherenkwartier</li> <li>Oranjekwartier</li> <li>Ziekenhuizenbuurt</li> </ul> <h2>Week 18</h2> <ul> <li>Tuindorp</li> <li>Voorstad</li> </ul> <h2>Week 19</h2> <ul> <li>Rode Dorp</li> <li>Bekkumer</li> <li>Schalkhaar</li> <li>Blauwenoord</li> </ul> <h2>Week 20</h2> <ul> <li>Oostrik</li> <li>Groot Douwel</li> <li>Klein Douwel</li> <li>Spikvoorde</li> </ul> <h2>Week 21</h2> <ul> <li>Jeurlink</li> <li>Graveland</li> <li>Op den Haar</li> <li>Steinvoorde</li> </ul> <h2>Week 22</h2> <ul> <li>Fetlaer</li> <li>Essenerveld</li> <li>Swormink</li> </ul> <h2>Week 23</h2> <ul> <li>Bathmen</li> <li>Lettele</li> <li>Okkenbroek</li> </ul> <h2>Speeltoestellen eerder geïnspecteerd</h2> <p>De afgelopen weken zijn de speeltoestellen in de volgende wijken al geïnspecteerd:</p> <ul> <li>Worp</li> <li>Binnenstad</li> <li>Zandweerd noord</li> <li>Zandweerd zuid</li> <li>Platvoet</li> <li>Borgele</li> <li>Zwolsewijk</li> <li>Diepenveen</li> </ul> 2013-04-19 16:31:00 +0200 2013-04-19 16:31:19 +0200 2013-04-19 17:15:43 +0200 Presentatie 'straten om Deltaveld Rivierenwijk' Op 8 april heeft de gemeente een presentatie gehouden over de 'straten om Deltaveld Rivierenwijk'. <p><span>Kijk voor meer informatie op de pagina <a href="http://openbareruimte.deventer.nl/groot-onderhoud/lopende-projecten/straten-om-deltaveld-rivierenwijk" title="Naar de straten om deltaveld rivierenwijk">de straten om Deltaveld Rivierenwijk</a>.</span></p> 2013-04-09 00:00:00 +0200 2013-04-09 14:28:08 +0200 2013-04-11 17:23:51 +0200 Snoeien treurwilgen langs de Singel Op woensdag 6 februari worden 2 treurwilgen aan de Singel gesnoeid. Dit gebeurt omdat er in de kroon een paar zware takken uitgebroken zijn. Die zware takken zorgen voor een te grote belasting van de kroon van de bomen. <p>De 2 treurwilgen, voor Singel 24 en voor Singel 4, worden bijna kaal gesnoeid. Wilgen lopen heel snel nadat ze gesnoeid zijn weer uit, dus in juni zijn de bomen weer helemaal bezet met jonge twijgen.</p> 2013-02-04 14:06:00 +0100 2013-02-04 14:06:17 +0100 2013-02-04 14:06:17 +0100