Asfalt

Binnen de gemeente Deventer ligt bijna 2 miljoen vierkante meter aan asfalt. Het overgrote deel hiervan, meer dan 75%, is rijbaan.

Verhardingen van asfalt worden vooral gebruikt voor:

  • rijbanen van ontsluitingswegen
  • fietspaden

Er worden verschillende soorten asfalt gebruikt, afhankelijk van de functie van de weg of andere eisen.

Asfalt voor rijbanen is vaak een steenmastiekasfaltmengsel. In de stad wordt meestal een mengsel toegepast dat geluidsreducerend werkt. Op fietspaden gebruiken we vaak rood asfalt.

Asfalt is een zeer duurzaam product. Vrijwel al het asfalt dat verwijderd wordt, kan worden hergebruikt.

Onderhoud

Klein onderhoud op asfaltverhardingen gaat vaak om het repareren van scheuren en gaten. Bijvoorbeeld vanwege vorstschade. Als vorst en dooi elkaar afwisselen kan het asfalt gaan scheuren en ontstaan er gaten. Het meeste klein onderhoud wordt van april tot juli uitgevoerd.

Ziet u een plaats waar klein onderhoud nodig is? Is er vorstschade? Meld dit dan bij het meldpunt Openbare ruimte.

Bij groot onderhoud wordt een deel of de gehele asfaltconstructie vervangen. Groot onderhoud aan asfaltverhardingen vindt meestal eens in de 20 tot 30 jaar plaats. Als het asfalt wordt aangepakt, neemt de gemeente ook trottoir, parkeervakken, groen en verlichting (zo nodig) mee.