Beleid & Beheer

Groot onderhoud

Op basis van zowel bestuurlijke plannen als inbreng vanuit de bewoners stellen we 2-jaarlijks een onderhoudsprogramma op voor de openbare ruimte. Een groot deel bestaat uit onderhoud, zodat het basisniveau van de openbare ruimte op peil blijft.

 

Beleid & Beheer per thema

De gemeente voert de taken voor de openbare ruimte uit. Een deel van de taken wordt opgelegd door de landelijke overheid. Het doel is: een veilige én prettige leefomgeving in de stad en op het platteland.

Voor de verschillende producten zijn uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld die van toepassing zijn voor onze openbare ruimte.

Bekijk de uitgangspunten en randvoorwaarden per thema:

 

Visie Leefomgeving

De gemeenteraad stelt de visie Leefomgeving (pdf, 38 MB) vast. Daarin staat hoe Deventer de komende jaren de openbare ruimte gaat beheren. Bekijk ook het Uitvoeringsprogramma behorend bij de Visie Leefomgeving (pdf, 2,4 MB).

 

Eigenaarschap openbare ruimte

In de Visie Leefomgeving is opgenomen dat er meer ruimte moet komen voor bewonersinitiatieven. Bij het beheer van de openbare ruimte laat de gemeente de zeggenschap en de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij bewoners en ondernemers.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar eigenaarschap in de openbare ruimte: