Wegenlegger

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 de nieuwe wegenlegger vastgesteld. Op de wegenlegger staan alle wegen en paden buiten de bebouwde kom en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

De oude wegenleggers waren niet meer actueel en waren nog van voor de gemeentelijke herindelingen met Diepenveen en Bathmen. De wegenlegger van Diepenveen dateerde uit 1991, die van Deventer uit 1984 en van Bathmen uit 1986. De wegenleggers van Deventer, Bathmen en Diepenveen zijn samengevoegd, geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Op de wegenlegger staat per weg tenminste vermeld:

  • wie moet de weg onderhouden;
  • of er beperkingen zijn aan het gebruik van de weg.

De begrenzing voor de wegenlegger wordt gevormd door de bebouwde kom grenzen.