Wegenlegger

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2017 de nieuwe wegenlegger vastgesteld. Op de wegenlegger staan alle wegen en paden buiten de bebouwde kom en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.

De oude wegenleggers waren niet meer actueel en waren nog van voor de gemeentelijke herindelingen met Diepenveen en Bathmen. De wegenlegger van Diepenveen dateerde uit 1991, die van Deventer uit 1984 en van Bathmen uit 1986. De wegenleggers van Deventer, Bathmen en Diepenveen zijn samengevoegd, geactualiseerd en gedigitaliseerd.

Op de wegenlegger staat per weg tenminste vermeld:

  • wie moet de weg onderhouden;
  • of er beperkingen zijn aan het gebruik van de weg.

De begrenzing voor de wegenlegger wordt gevormd door de bebouwde kom grenzen.

Inzien

Het besluit met bijlagen kunt u hier downloaden en inzien. De stukken liggen van 10 juli tot en met 20 augustus 2017 ter inzage bij Publiekszaken Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via het digitaal loket op www.deventer.nl een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Uw bezwaarschrift dient voor 20 augustus te zijn verstuurd. Kijk voor meer informatie op www.deventer.nl/bezwaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Pluim van het team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer, telefoon 14 0570.