Wegenlegger

Burgemeester en wethouders hebben de nieuwe ontwerp-wegenlegger vastgesteld. Daarop staan alle wegen en paden buiten de bebouwde kom en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. De huidige wegenleggers zijn niet meer actueel en zijn nog van voor de gemeentelijke herindeling met Diepenveen en Bathmen.

Op de wegenlegger staat per weg tenminste vermeld:

  • wie moet de weg onderhouden; 
  • of er beperkingen zijn aan het gebruik van de weg.

De begrenzing voor de wegenlegger wordt gevormd door de bebouwde kom grenzen. De gemeenteraad heeft op 27 januari 2016 het Gewijzigde Ontwerp van de Wegenlegger vastgesteld.

Actualiseren wegenlegger

De wegenleggers van Deventer, Bathmen en Diepenveen zijn samengevoegd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. De wegenlegger van Diepenveen dateert uit 1991, die van Deventer uit 1984 en van Bathmen uit 1986. Sindsdien is er nogal wat gewijzigd.  

Inzage

U kunt de stukken inzien van 24 maart tot en met 4 mei 2016 bij Publiekszaken, Grote Kerkhof 1. Of bekijk online:

Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen tot en met 5 mei. Hoe u kunt reageren, leest u in de bekendmaking (deze wordt gepubliceerd op 23 maart 2016).

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.