Logo gemeente Deventer

Klimaat

Om ervoor te zorgen dat Deventer een prettige plek blijft om te wonen, bereiden we ons voor op het veranderende klimaat.

Beleid klimaatadaptatie

In de nota 'Aanpassen aan klimaatverandering; Deventer ambitie en aanpak' (pdf, 12 MB) uit 2019 zijn de opgave, ambitie en aanpak beschreven. In oktober 2021 is het ‘Klimaatadaptatieprogramma: samen werken aan een prettige en gezonde leefomgeving’ (pdf, 7 MB) vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan 35 maatregelen waar we in de periode 2021 – 2025 mee we aan de slag gaan.

Themasite Deventerstroomt

Op onze themasite Deventer Stroomt leest u wat u zelf kunt doen om energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten of droogte en wateroverlast te voorkomen.