Klimaat

Om ervoor te zorgen dat Deventer een prettige plek blijft om te wonen, bereiden we ons voor op het veranderende klimaat.

Beleid klimaatadaptatie

In de nota 'Aanpassen aan klimaatverandering; Deventer ambitie en aanpak' (pdf, 12 MB) uit 2019 zijn de opgave, ambitie en aanpak beschreven. In oktober 2021 is het ‘Klimaatadaptatieprogramma: samen werken aan een prettige en gezonde leefomgeving’ (pdf, 7 MB) vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan 35 maatregelen waar we in de periode 2021 – 2025 mee we aan de slag gaan.

Themasite Deventerstroomt

Op onze themasite Deventer Stroomt leest u wat u zelf kunt doen om energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten of droogte en wateroverlast te voorkomen.