Bestrating

Van de ruim 5 miljoen vierkante meter verharding binnen Deventer bestaat ruim 3 miljoen vierkante meter uit bestrating, ‘elementenverharding’.

Elementenverharding wordt vooral toegepast bij:

  • rijbanen van woonstraten
  • winkelgebieden
  • parkeervakken
  • trottoirs
  • fietspaden

Duurzame materialen

Voor bestrating worden duurzame materialen gebruikt:

  • tegels
  • gebakken klinkers
  • betonstraatstenen
  • natuursteenkeien

Van deze materialen zijn gebakken klinkers en natuursteenkeien het meest duurzaam. Ze kunnen meer dan 100 jaar mee. Betonmaterialen zoals betonstraatstenen en tegels zijn minder duurzaam en zijn vaak na 40 tot 50 jaar op.

Onderhoud bestrating

Onderhoud op bestrating gebeurt op vele manieren. Bij klein onderhoud worden kleine oppervlakken herstraat om weer een vlak oppervlak te krijgen. Het gaat dan om 1 tot enkele vierkante meters. Dit komt vaak voor bij voetpaden, fietspaden en rijbanen. Het vindt in voorjaar en zomer plaats.

Wanneer groot onderhoud plaatsvindt, worden materialen van beton vaak vervangen door nieuwe. Gebakken materialen worden hergebruikt. De weg gaat in zijn geheel op de schop. Als het nodig is, wordt het ontwerp aangepast aan nieuwe wensen en normen.