Halfverharde wegen, zandwegen en onverharde wegen

Ruim 250.000 vierkante meter van de wegen binnen de gemeentegrenzen is halfverhard, onverhard of een zandweg.

Bij halfverharde wegen, zandwegen en onverharde wegen gaat het meestal om:

 • wegen in het buitengebied
 • wandel- en fietspaden

Meest voorkomende verharding

 • Halfverharding
  Halfverharding komt vooral voor in de vorm van:
 • puin
 • gravel
 • schelpen
 • grauacke
 • Onverharde wegen
  Onverharde wegen bestaan vaak uit lokaal aanwezig zand of grond.
 • Zandwegen
  Zandwegen bestaan vanzelfsprekend uit zand.

Veel halfverharde, zand- en onverharde wegen zijn niet geschikt voor intensief of zwaar verkeer en zijn snel aan onderhoud toe.

Jaarlijks onderhoud

Jaarlijks worden deze paden in het voorjaar uitgevuld en/of geschaafd zodat ze hun functie blijven vervullen. Naar aanleiding van meldingen en waarnemingen van gemeentemedewerkers wordt zonodig in het najaar opnieuw onderhoud uitgevoerd. Halfverharde-, zand- en onverharde wegen zullen nooit zo vlak of comfortabel zijn als elementen-, asfalt- of betonverhardingen.

Groot onderhoud aan halfverharde-, zand- en onverharde wegen vindt maar zelden plaats. Voor stuivende puinwegen en zeer slechte zandwegen wordt groot onderhoud ingepland. Dan wordt er een nieuw, ander mengsel op de oude weg aangebracht. Asfalteren of klinkers aanbrengen vindt op dit soort wegen niet plaats.