Circulair (grondstoffen en materiaal)

Circulair gaat over keuzes over het toepassen van grondstoffen en materialen en het maximaliseren van de herbruikbaarheid, zodat de waarde behouden blijft.  Dit voorkomt uitputting van grondstoffen en vernietiging van de waarde. Bij circulair gebruik  wordt ook bewust gekozen voor zuinig gebruik van grondstoffen en materialen, voldoen aan de gewenste prestaties en een maximale levensduur.  Dit betekent dat bij het ontwerp, de productie en na het gebruik de  circulaire mogelijkheden worden benut en gewaarborgd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de producten in bezit blijven van de producenten en de klant voor het gebruik betaalt.

Scorelijst duurzaamheid

Elk thema is in een scorelijst onderverdeeld in een viertal onderwerpen waarop per onderdeel 1 punt gescoord kan worden. De gemeente verwacht dat bij elk ontwerp inzicht wordt gegeven in de duurzame score (aantal punten per thema en totaal aantal punten), inclusief een toelichting. Voor het thema Circulair zijn de onderwerpen:

  • Gebruik grondstoffen en materialen beperken
  • Grondstoffen en materialen hergebruiken
  • Bewuste materiaalkeuze
  • Toepassen robuuste materialen