Duurzame inrichting

Duurzame inrichting

Duurzaam gaat om het stimuleren en garanderen van welvaart nu een in de toekomst. Dit vereist een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. De gemeente wil met ontwikkelingen in de openbare ruimte bijdragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving, welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen.

Dit vraagt inzet van minder en duurzame energie. Maar ook om het toepassen van producten en materialen die lang meegaan, herbruikbaar zijn en waarvan de grondstoffen hun waarde behouden. Verder ook het,  in aansluiting op de omgeving en wensen van de gebruikers,  inrichten en onderhouden van de openbare ruimte (veilig, gezond, klimaatbestendig). Duurzaam is veelomvattend en vraagt om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Vier duurzame thema’s zijn relevant voor de inrichting van de openbare ruimte:  Klimaat, Circulair, Leefbaar en Natuur. Deze thema’s worden apart toegelicht.

 

 

Duurzame inrichting