Aanpak zwerfvuil

Helpt u mee de straat netjes te houden, zonder zwerfafval? De Deventer Schoon Familie helpt u op weg. De gemeente laat op basis van maatwerk de afvalbakken legen en afval vegen.

 

Preventie zwerfvuil

Tegen zwerfvuil kunnen burgers veel doen. De inwoners kunnen zelf zorgen dat de stad schoon blijft. De Deventer Schoon Familie helpt daarbij. Het is de bedoeling dat mensen hun eigen afval opruimen. De gemeente zet in op preventie. De gemeente wil het achteraf opruimen in de winkel- en woonstraten zo beperkt mogelijk houden.

De gemeente wil samen met verschillende groepen de verantwoordelijkheid dragen voor het schoonhouden van de leef- en werkomgeving. Ze spreekt groepen hier ook op aan, zoals

  • scholieren
  • burgers
  • winkelend publiek
  • recreanten
  • ondernemers
  • afvalinzamelaars

De gemeente kiest voor een mix van voorzieningen. Afvalbakken, reiniging, voorlichting en verbalisering hebben allemaal een functie.

Zwerf- en veegvuil in parken en recreatiegebieden is een sterk seizoengebonden probleem. Per gebied is maatwerk nodig. Cambio maakt deze gebieden bij warm weer vaker schoon dan bij slecht weer.

 

Vegen op maat

De gemeente kiest voor preventie. Toch zal afval op straat belanden. Dit wordt zo snel mogelijk opgeruimd, zodat het niet verder verspreid wordt. De veegdienst van Cambio maakt schoon als er teveel zwerfvuil ligt. Daar is geen vast rooster voor. Dit is het meest efficiënt. De veegmachines en het reinigingspersoneel worden zo op maat ingezet. Zo ziet de hele stad er schoner uit.

 

Afvalbakken in Deventer

Medewerkers van Cambio en Circulus legen de afvalbakken die in de wijk staan. Dit gebeurt minimaal 1 keer per week. Als het nodig is, worden ze vaker geleegd. Bij winkelcentra en winkelstraten gebeurt dit dagelijks.

Wilt u iets vragen of doorgeven over de afvalbakken bij u in de buurt? Neem dan contact op met Circulus. Op de website van Circulus vindt u het telefoonnummer en de andere contactmogelijkheden.