Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

MJOP-MIND 2017-2020 definitief vastgesteld

Het MJOP-MIND wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. Het concept MJOP-MIND 2017-2020 is op 20 december 2016 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het heeft tot 25 januari 2017 ter inzage gelegen. Van de ingediende zienswijzen is een reactienota opgemaakt.

Op 14 maart heeft het college besloten over de reactienota en heeft zij het MJOP-MIND 2017-2020 definitief vastgesteld. De reactienota is opgenomen in het rapport MJOP-MIND 2017-2020 Definitief (pdf, 13 MB). U kunt de werkzaamheden ook bekijken op een kaart MJOP-MIND.

De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2017 en 2018 worden de komende 2 jaren uitgevoerd. De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2019 en 2020 zijn indicatief. Deze programmering dient ook echt als indicatief te worden gezien. In 2018 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld voor de jaren 2019-2022.

'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer. Volg Deventer wordt nog knapper ook op Twitter en Facebook.