Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

 

MJOP-MIND 2024-2027 definitief vastgesteld

De afkorting MJOP-MIND betekent: Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) en Meerjareninvestering Deventer (MIND). MJOP gaat om groot onderhoud aan de openbare ruimte. MIND gaat om verbeteringen aan de verkeerstechnische inrichting.

Het MJOP-MIND wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld.

  1. Het concept MJOP-MIND 2024-2027 is op 5 december 2023 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
  2. Van de ingediende inspraakreacties is een reactienota opgemaakt.
  3. Op 24 juni 2024 heeft het college besloten over de reactienota en is het MJOP-MIND 2024-2027 defintief vastgesteld.

De reactienota is opgenomen in het rapport MJOP-MIND 2024-2027 definitief. U kunt de werkzaamheden ook bekijken op de kaart MJOP-MIND.
De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2024 en 2025 worden in de komende 2 jaar uitgevoerd. In 2025 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld voor de jaren 2026-2029. 

 

Themasite 'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer.