Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

 

MJOP-MIND 2024-2027

De afkorting MJOP-MIND betekent: Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) en Meerjareninvestering Deventer (MIND). MJOP gaat om groot onderhoud aan de openbare ruimte. MIND gaat om verbeteringen aan de verkeerstechnische inrichting.

Het MJOP-MIND wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. Het concept MJOP-MIND 2024-2027 is op 5 december 2023 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Het MJOP-MIND 2024-2027 ligt van donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 ter inzage:

De eerste 2 jaar van dit programma gaan we uitvoeren. De rest van het programma is een globale doorkijk naar de jaren daarna. Over 2 jaar wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld.

U kunt reageren tot en met woensdag 24 januari 2024. Dat kunt u doen door een inspraakreactie te geven.

 

Themasite 'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer.