Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

 

MJOP-MIND 2023

Het MJOP-MIND wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. Het concept MJOP-MIND 2023 is op 25 oktober 2022 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Download MJOP-MIND 2023 (pdf, 3,3 MB)

U kunt de werkzaamheden ook bekijken op de kaart MJOP-MIND 2023

Het MJOP-MIND 2023 ligt van donderdag 17 november 2022 tot en met woensdag 14 december 2022 ter inzage.
U kunt tot en met woensdag 14 december 2022  reageren. 

Als u een reactie wilt geven op het MJOP-MIND 2023 dan brengt u een zienswijze in

Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
Gemeente Deventer
Team IBL, de heer P. Woudwijk
Postbus 5000
7400 GC Deventer
o.v.v. ‘zienswijze MJOP-MIND 2023’

In 2023 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld voor de jaren 2024-2027. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.T. Woudwijk van het team Inrichting en Beheer Leefomgeving, telefoon 14 0570.

 

Themasite 'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer. Volg Deventer wordt nog knapper ook op Facebook.