Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

MJOP-MIND 2019-2022 definitief vastgesteld

Het MJOP-MIND wordt iedere 2 jaar opnieuw vastgesteld. Het concept MJOP-MIND 2019-2022 is op 23 oktober 2018 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Het heeft tot woensdag 5 december 2018 ter inzage gelegen. Van de ingediende zienswijzen is een reactienota (pdf, 112 KB) opgemaakt.

Op 12 maart heeft het college besloten (pdf, 151 KB) over de reactienota en heeft zij het MJOP-MIND 2019-2022 definitief vastgesteld. De reactienota is opgenomen in het rapport MJOP-MIND 2019-2022 Definitief (pdf, 8 MB). U kunt de werkzaamheden ook bekijken op een kaart MJOP-MIND.

De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2019 en 2020 worden de komende 2 jaren uitgevoerd. De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2021 en 2022 zijn indicatief. Deze programmering dient ook echt als indicatief te worden gezien. In 2020 wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld voor de jaren 2021-2024.

'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer. Volg Deventer wordt nog knapper ook op Twitter en Facebook.