Groot onderhoud MJOP-MIND

Met het groot onderhoud zorgt de gemeente ervoor dat straten, wegen en pleinen maar ook speelplekken, parken en begraafplaatsen schoon, heel en veilig blijven. Burgemeester en wethouders hebben vastgesteld waar de komende 4 jaar groot onderhoud wordt uitgevoerd.

 

MJOP-MIND 2023 definitief vastgesteld

  • Het concept MJOP-MIND 2023 is op 25 oktober 2022 door het college van B&W vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van de ingediende zienswijzen is een reactienota opgemaakt. 
  • Op 13 juni 2023 heeft het college besloten over de reactienota en heeft zij het MJOP-MIND 2023 definitief vastgesteld. De reactienota is opgenomen in dit rapport.
  • U kunt de werkzaamheden ook bekijken op de kaart MJOP-MIND.
  • De projecten die zijn geprogrammeerd voor 2023 worden in het komende jaar uitgevoerd. In de loop van dit jaar wordt een nieuw MJOP-MIND opgesteld voor de jaren 2024 - 2027. 

 

Themasite 'Deventer wordt nog knapper'

Wilt u volgen waar en wanneer we groot onderhoud uitvoeren? Kijk dan op de themasite 'Deventer wordt nog knapper'. U vindt er de grotere projecten die we uitvoeren binnen de gemeente Deventer. Volg Deventer wordt nog knapper ook op Facebook.