Riolering

Verstopt gemaal door vezeldoek

Een goed onderhouden rioolstelsel zonder lekkage is belangrijk voor het milieu en fijn voor u als bewoner.

 

Verstopt riool of verstopte kolk

 • Loopt het water bij u thuis niet meer weg? Kijk dan op Rioolverstopping.
 • Is een kolk verstopt? Meld die dan bij het meldpunt.

 

Verstandig gebruik riolering

Gemeente en waterschap vragen u de riolering alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is. In het riool horen niet thuis:

 • vezeldoekjes (zoals babydoekjes en maandverband)
 • plastic verpakkingen
 • vet, verf, olie
 • medicijnen

 

Storing gemaal

Vezeldoekjes en plastic klonteren samen. Daardoor kan een gemaal niet meer pompen. Er ontstaat storing en het riool loopt vol. Als er vuil rioolwater op het oppervlaktewater terechtkomt, kan dit leiden tot stankoverlast, slechte waterkwaliteit en sterfte van vissen en vogels. Ook ontstaan extra kosten en moet het riool vaker gereinigd worden.

 

Onderhoud riool

 • Kolken
  Alle kolken in Deventer worden tenminste 1 keer per jaar schoongemaakt. Loopt een kolk niet goed door, dan kunnen plassen water ontstaan. Een kolk die verstopt zit, kunt u melden via het meldpunt.
 • Reiniging
  In het riool kan slib achterblijven. Dat komt omdat er vuil water doorheen gaat. Om verstopping te voorkomen wordt de hele buis eens per 7 jaar schoongespoten.
 • Wortelfrezen
  Als rioolbuizen niet goed op elkaar aansluiten, kunnen boomwortels het riool ingroeien. Hierdoor kan verstopping ontstaan. Dit komt vooral voor bij oudere buizen en de aansluitingen op huizen. Jaarlijks worden op die plaatsen de wortels uit het riool gefreesd.
 • Inspectie
  Eens per 15 jaar wordt het riool geïnspecteerd. Met een camera in de buis kan de gemeente zien of het riool nog in goede staat verkeert. Zo bepaalt de gemeente wanneer vervanging nodig is of reparatie ('relining'). In onderstaand filmpje wordt relining uitgelegd. 

Naar een YouTube filmpje

 

Waterzuivering riool

Onder Deventer ligt een uitgebreid stelsel van buizen. In dit ‘gemengd rioolstelsel’ worden regenwater en afvalwater samen opgevangen en afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) aan de Roland Holstlaan in Deventer. De gemeente beheert het rioolstelsel. Waterschap Drents Overijsselse Delta is eigenaar van de waterzuivering.

 

Meer informatie over riolering:

Verstopt gemaal door vezeldoek