Vrije plakplaatsen voor ideële reclame

In Deventer is een aantal vrije plakplaatsen waar u ideële reclame mag aanplakken.

 

Download de Controlelijst vrije plakplaatsen (pdf, 21 KB).

Bijlage Grootte
Controlelijst vrije plakplaatsen 21,5 KB