Spelen in Deventer

Kinderen spelen graag in de buitenlucht. Dat is leuk en nog lekker gezond ook. De gemeente zorgt daarom voor veilige speelplekken. Op dit moment zijn er ongeveer 380 speelplekken, verspreid over de gemeente.

Van die 380 speelplekken beheert de gemeente er 285. De andere speelplekken heeft de gemeente in 2016 en 2017 overgedragen aan Stichting TEVREDEN om geld te besparen. Stichting TEVREDEN is na overdracht verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van die speelplekken. De stichting krijgt per speelplek een eenmalig budget van € 5.000. In overleg met bewoners maken zij een plan voor de toekomst van de speelplekken.

Veilig spelen

Voor een veilige speelplek laat de gemeente openbare speelplekken en speeltoestellen jaarlijks op veiligheid inspecteren. We zorgen voor zachte valgronden onder speeltoestellen en bekijken hoe kinderen via veilige routes naar speelplekken kunnen gaan. De gemeente blijft ook voor de 95 speelplekken die de gemeente heeft overgedragen veiligheidsinspecties uitvoeren.

Natuurlijke speelgelegenheid en speelaanleidingen

Als speeltoestellen zijn versleten, vervangt de gemeente deze door een natuurlijk speelelement of een speelaanleiding. Denkt u aan een glooiend stuk gras, wat boomstammetjes of een zwerfkei. Speelaanleidingen zijn niet alleen goedkoper in onderhoud, maar prikkelen ook meer de fantasie van kinderen. En door te spelen in de natuur, leren kinderen vanzelf over al het moois dat die natuur te bieden heeft.

‘Dit wil ik in Deventer’

Als een speelplek of speeltoestel is afgeschreven, kunnen u en uw kind meebeslissen over de nieuwe inrichting. Let op de borden bij de speelplek of het speeltoestel:

  • Ziet u bij een speeltoestel het bord ‘Dit toestel wordt vervangen’? Stem dan samen met uw kind over de vervanging op www.ditwilikindeventer.nl. Meestemmen kan alleen als u buurtbewoner bent;
  • Ziet u bij een speeltoestel het bord ‘Deze speelplek gaat veranderen’ of ‘Dit toestel wordt verwijderd’? Dan kunt u op www.ditwilikindeventer.nl kijken voor meer informatie.

Kapot speeltoestel melden

Wilt u een kapot speeltoestel melden?

Meer informatie