Bomen

Bomen worden gesnoeid om ze gezond en veilig te houden. Soms is het nodig een boom te kappen. Op deze pagina vindt u informatie over het snoeien en kappen van bomen. Ook kunt u online planningen inzien.

Bomen kunnen het straatbeeld verfraaien. Ze zorgen daarnaast voor zuurstof en bieden plaats aan vogels. Maar als bomen niet gesnoeid worden kunnen takken gaan hangen, met onveilige situaties tot gevolg. Een boom kan zelfs ziek worden. Onderhoud is dus nodig.

Snoeien in 6 gebieden

Bomen worden eenmaal in de 6 jaar gesnoeid. Voor het snoeien is Deventer daarom in 6 gebieden verdeeld. Elk jaar wordt in 1 gebied gesnoeid.

Snoei hangt af van leeftijd en soort

De leeftijd en de soort boom bepalen hoe vaak een boom wordt gesnoeid.

Eens per 6 jaar

Eens per 6 jaar snoeit de gemeente bomen die ouder zijn dan ongeveer 10 jaar (halfwas en volwassen bomen). Snoeiwerkzaamheden worden bijna het hele jaar door uitgevoerd. U kunt de planning van de werkzaamheden online bekijken.

Eens per 3 jaar

Jeugdbomen, knot- en bolbomen worden volgens een vaste planning gesnoeid.

  • Bomen die jonger zijn dan ongeveer 10 jaar (jeugdbomen) worden eens per 3 jaar gesnoeid. Snoeiwerkzaamheden worden bijna het hele jaar door uitgevoerd.
  • Knotbomen worden elke 3 jaar geknot. Het knotten gebeurt in de winter.
  • Bolbomen worden elke 3 jaar gesnoeid.

Bekijk de planning van de werkzaamheden.

Elk jaar

Lei- en dakbomen, veelal leilindes en dakplatanen. Het leiden en snoeien gebeurt in de winter.

Ter beoordeling

Gekandelaberde bomen. Dit zijn bomen waarvan de kroon 1 keer in de 4 tot 8 jaar voor meer dan de helft wordt teruggesnoeid. Het gaat om een klein aantal bomen. Elk jaar wordt beoordeeld welke bomen hiervoor in aanmerking komen. Kandelaberen gebeurt in september en oktober.

Bomen kappen

Ieder jaar vraagt de gemeente een kapvergunning aan voor alle bomen die zij vanwege onderhoud van de openbare ruimte wil kappen. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van het kapbeleid. De lijst met bomen waarvoor een kapvergunning is verleend ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen inwoners bezwaar maken tegen de kapvergunning. Voor de meeste bomen die worden gekapt geldt een herplant plicht. De nieuwe bomen worden meestal op dezelfde plek geplant. Mogelijk wordt de grond rondom de boom pas later bestraat of beplant, afhankelijk van het weer. 

Vellijst op de kaart

In 2017 gebeurt het aanvragen van de vergunning in 2 ronden. De vergunning voor de 2e vellijst 2017 is aangevraagd. Het kappen gebeurt voor eind maart 2018 en het herplanten voor eind december 2018.

Bekijk de kaart met de locaties van de te kappen bomen voorjaar 2018

Bomenfolder

Wilt u meer informatie over de bomen in de openbare ruimte? Download de folder Deventer bomen en bomenonderhoud (pdf, 1,5 MB).