Bomen

Bomen worden gesnoeid om ze gezond en veilig te houden. Soms is het nodig een boom te kappen. Op deze pagina vindt u informatie over het snoeien en kappen van bomen. Ook kunt u online planningen inzien.

 

Kaplijst op de kaart

Op de kaart met de vellijst (kaplijst) ziet u voor welke bomen de afdeling Beheer van de gemeente Deventer een vergunning om te kappen heeft aangevraagd. 

Niet alle bomen die worden gekapt, staan op deze kaart. In Deventer worden meer bomen gekapt, bijvoorbeeld als gevolg van particuliere aanvragen, projectontwikkeling of herinrichting. Wilt u weten welke andere kapvergunningen wij verlenen? Kijk dan op Bomenkap: op de hoogte blijven

Vellijst 2024-04

De Omgevingsvergunning kap voor de vellijst 2024-04 is aangevraagd. Op de kaart Te kappen bomen 2024 -4 kunt u zien om welke reden bomen worden gekapt en of er herplant plaats gaat vinden. We verwachten dat de kap- en herplant werkzaamheden eind 2024 afgerond zijn.

Vellijst 2024-03

De Omgevingsvergunning kap voor de vellijst 2024-03 is aangevraagd. Op de kaart Te kappen bomen 2024 -3 kunt u zien om welke reden bomen worden gekapt en of er herplant plaats gaat vinden. We verwachten dat de kap- en herplant werkzaamheden eind 2024 afgerond zijn.

Vellijst 2024-02

De Omgevingsvergunning kap voor de vellijst 2024-02 is aangevraagd. Op de kaart Te kappen bomen 2024 -2 kunt u zien om welke reden bomen worden gekapt en of er herplant plaats gaat vinden. We verwachten dat de kap- en herplant werkzaamheden eind 2024 afgerond zijn.

Vellijst 2024-01

De Omgevingsvergunning kap voor de vellijst 2024-01 is aangevraagd. Op de kaart Te kappen bomen 2024 -1 kunt u zien om welke reden bomen worden gekapt en of er herplant plaats gaat vinden. We verwachten dat de kap- en herplant werkzaamheden eind 2024 afgerond zijn.

 

 

Dagelijks onderhoud bomen 

Het dagelijks onderhoud bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

 1. Boom Veiligheid Controle – BVC keuring
 2. Snoeien
 3. Kappen en herplanten

 

Deel 1: Boom Veiligheid Controle - BVC

Alle bomen in Deventer worden geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsbehoefte. Dit is een visuele keuring, uitgevoerd door hiervoor opgeleid en gecertificeerd personeel. Deze keuring is vergelijkbaar met een APK keuring voor een auto.

De bomen worden elke 3 jaar gekeurd. We keuren jaarlijks 1/3 van ons bomenbestand. 

Een BVC-keuring geeft inzicht in de veiligheid van de gecontroleerde boom op basis van visueel waargenomen afwijkingen en boomgebreken. De BVC keuring geeft ook inzicht in de hieruit voortvloeiende noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Alle gegevens worden digitaal geregistreerd.

 

De BVC kent 3 categorieën:

 • Boom zonder afwijking
  Tijdens de boomcontrole zijn geen noemenswaardige BVC-gerelateerde afwijkingen of boomgebreken geconstateerd. In het kader van veiligheid is geen nadere actie nodig.
 • Attentieboom
  Tijdens de boomcontrole zijn BVC-gerelateerde afwijkingen of boomgebreken geconstateerd die echter in de actuele situatie geen voorzienbaar gevaar opleveren voor de directe omgeving. De controlefrequentie wordt verhoogd naar een jaarlijkse controle. Een voorbeeld hiervan is een holte in de stam.
 • Risicoboom
  Boom met BVC-gerelateerde afwijkingen of boomgebreken die een potentieel risico vormen voor de omgeving. Gerichte veiligheidsmaatregelen of een nader boomonderzoek zijn noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is dood hout in de kroon of een aantasting door een parasitaire zwam.

 

Deel 2: Snoeien

Bij de BVC keuring wordt ook het boombeeld geïnventariseerd. Het boombeeld geeft aan óf en welke snoei er nodig is. Het snoeien van de bomen heeft tot doel het veilig en gezond op laten groeien van de bomen.

De BVC kent 4 boombeelden met de daarbij behorende snoei:

 • Aanvaard boombeeld
  De kroon is vrij van probleemtakken, het onderhoud is optimaal. Er zijn geen gerichte snoeiwerkzaamheden nodig.
 • Regulier boombeeld
  Binnen 1 snoeibeurt worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een aanvaard boombeeld. Er wordt 20% tot 25% van de takken gesnoeid uit de kroon.
 • Achterstallig boombeeld
  Binnen 1 snoeibeurt worden ingrijpende snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om te komen tot een aanvaard boombeeld. Er wordt 30% tot 40% van de takken gesnoeid uit de kroon.
 • Verwaarloosd boombeeld
  Er zijn meerdere ingrijpende snoeiwerkzaamheden nodig verspreid over meerdere jaren om te komen tot een aanvaard boombeeld. Maximaal 1 snoeibeurt per groeiseizoen.

Bij de BVC keuring en het snoeien hanteren wij de normen van het Norminstituut Bomen vastgelegd in het Handboek Bomen.

In welk gebied bomen op de planning staan voor snoei, kunt u zien op de kaart Snoeigebieden.
Of de bomen daadwerkelijk gesnoeid worden, hangt af van het geïnspecteerde boombeeld.

Bij vragen over bomen of als u een melding wilt maken, gebruikt u het meldformulier.

 

Deel 3: Bomen kappen en herplanten

Ieder jaar vraagt de gemeente een kapvergunning aan voor alle kapvergunningplichtige bomen die zij vanwege onderhoud van de openbare ruimte wil kappen. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van het bomenbeleid. De lijst met bomen waarvoor een kapvergunning is verleend ligt 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen inwoners bezwaar maken tegen de kapvergunning. Voor een deel van de bomen die worden gekapt geldt een herplantplicht. De nieuwe bomen worden meestal op dezelfde plek geplant. Mogelijk wordt de grond rondom de boom pas later bestraat of beplant, afhankelijk van het weer.

Soms vindt er geen herplant plaats omdat er bijvoorbeeld te weinig ruimte is of de groeiplaatsomstandigheden te slecht zijn voor een nieuwe boom.

 

Deventer Bomenfonds voor onderhoud particuliere monumentale bomen

De Deventer Bomenstichting beheert een fonds om particuliere bomenbezitters tegemoet te komen in de onderhoudskosten. Inwoners van de gemeente Deventer met een monumentale boom kunnen zich bij de stichting aanmelden. De stichting en de gemeente willen daarmee monumentale bomen op particulier terrein behouden en voorkomen dat ze vanwege de kosten geen onderhoud krijgen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Deventer Bomenstichting.

 

Bomenfolder

Wilt u meer informatie over de bomen in de openbare ruimte? Download de folder Deventer bomen en bomenonderhoud (pdf, 1,5 MB).

Bijlage Grootte
Bomenfolder 1.580,7 KB