Ringen

Ringen

Kenmerken openbare ruimte

 • Asfalt rijbaan.
 • Eerste orde bomen in grasbermen.
 • Fiets(suggestie)stroken of fietspaden.
 • Binnen een ring geen onnodige wisselingen in vormgeving, detaillering, boomsoort, verhardingstype en inrichtingselementen.

Eerste ring (Singel)

 • Rijbanen in asfalt.
 • Voetgangersruimte natuursteen keitjes of grijze trottoirtegels 30x30.
 • Bomen in gras: 1e grootte, rij, solitair of groepen.
 • Waar weinig ruimte: bomen in verharding (met ondergrondse groeiruimte).
 • Indien parkeren: langsparkeren op verhoogde parkeerstrook.
 • Verkeersdrempels en plateaus asfalt  (aansluitend op materiaal rijbaan) of gebakken klinker (aansluitend op materiaal binnenstad).

Tweede ring (Ceintuurbaan)

 • Rijbanen in asfalt of gebakken klinker.
 • Fietsstroken of fietssuggestiestroken in rood asfalt.
 • Trottoir grijze trottoirtegels 30x30.
 • Waar mogelijk dubbele rij bomen 1e grootte.
 • Langsparkeren op verhoogde parkeerstrook in gebakken klinker.
 • Waar mogelijk een groene middenberm.
 • Verkeersdrempels en plateaus aansluitend op materiaal en kleur rijbaan en fietsstroken.

Derde ring (Hanzetracé)

 • Gescheiden rijbanen in asfalt.
 • Overwegend groene bermen met bloemrijk gras.
 • Eerste orde bomen.
 • Vrijliggend fietspad of ventweg.
 • Lichtmasten 8 meter hoog.