Moderne wijken

Kaart

Moderne wijk

Kenmerken openbare ruimte

 • De openbare ruimte is onderdeel van een totaalplan.
 • Met name in de stedelijke inbreidingen vindt de openbare ruimte aansluiting bij de naastgelegen gebiedstypen.

Straatprofiel

 • Ruimtelijke hiërarchie in wegen, waarbij hoofdweg onderdeel is van opzet wijk.
 • Met inrichting de hiërarchie in wegen benadrukken.
 • Diversiteit in straatprofielen, passend bij sfeer van gebied.
 • Grote diversiteit in inrichting passend bij sfeer van gebied.

Verkeer & Parkeren

 • Openbaar vervoer structurerend principe.
 • Parkeeroplossingen afhankelijk van straatprofiel en woningtypologie.
 • Fietsen op rijweg.
 • Doorgaande vrijliggende fietspaden.

Groen & Water

 • Nieuwe waarden als natuur, ecologie en hemelwaterinfiltratie zijn mee ontworpen.
 • Groen is belangrijk onderdeel van stedenbouwkundig ontwerp, wijzigingen dienen rekening te houden met oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet.
 • Wijkniveau: grote centrale groenstructuur.
 • Buurtniveau: groene ‘pleinen’/plantsoenen/grasvelden.
 • Straatniveau: voortuinen, straatbomen en kleine plantsoenen met heester, grasvelden en solitaire bomen.
 • Ontwikkeling naar of versterken van groenstedelijk woonmilieu.

Materiaalgebruik

 • Materiaal- en kleurgebruik voor paden, verharde oppervlakken en straatmeubilair is afgestemd op het materiaalgebruik in de gebouwen.
 • Materiaalgebruik passen bij sfeer en identiteit van gebied.

Licht & Reclame

 • Hiërarchie in wegen komt ook terug in verlichting.
 • Het licht dient de sfeer van een buurt te benadrukken.
 • Eenheid in wijken is geen hoofddoel.

Straatmeubilair

 • Qua materiaal, kleurgebruik en vormgeving passend bij sfeer gebied.
 • Verblijf-/speelruimtes creëren door o.a. plaatsing bankjes en speelaanleidingen, etc.
Kaart