In de ondergrond

Diepte infiltratie

Waterpasserende verharding

Aanleg infiltratieriool

Maatregel:
water ondergronds bergen, infiltreren en afvoeren.

Effect:

  • minder water op straat en naar de zuivering
  • meer water naar het grondwater en oppervlaktewater.

Kijk ook bij:
Matriaalgebruik

Diepte infiltratie

Waterpasserende verharding