Solitaire wijken

Kaart

Solitaire wijk

Kenmerken openbare ruimte

  • Groene, parkachtige openbare ruimte die de solitaire bebouwing complementeert.
  • Door het overwegend groene karakter van de omgeving hebben de karakterverschillen van de gebouwen beperkte invloed op het beeld van de openbare weg.

Straatprofiel

  • De straat wordt geflankeerd door bermen en zo min mogelijk opgedeeld voor verschillende verkeerdeelnemers.

Verkeer & Parkeren


Groen & Water

  • De openbare ruimte is onderdeel van een totaalplan met een landschappelijk karakter.
  • Eventueel bomen in de berm; vaak is dit niet nodig door weelderig aanwezige beplanting in de particuliere tuinen.
  • Privé tuinen met beplanting (gras, heesters, hagen en bomen) zijn van grote invloed op het straatbeeld.

Materiaalgebruik

  • Verharding in asfalt of gebakken klinker.
  • Bermen in gras, half verharding of gebakken klinker.

Licht & Reclame


Straatmeubilair


Kaart