Traditionele wijken

Traditionele wijken

Kenmerken openbare ruimte

 • Traditionele strook- of blokverkaveling.
 • De straten zijn rechtlijnig en betrekkelijk smal.
 • Huizen hebben vrijwel allemaal een voortuin.
 • De overgang tussen privé en openbaar gebied is van grote invloed op het straatbeeld.

Straatprofiel

 • Traditioneel straatprofiel bestaande uit smalle wegen met aan weerszijden stoep.
 • Voornamelijk symmetrisch.
 • Rechte wegen.
 • Eenduidige inrichting/profiel doorzetten over de gehele weg (bochten in weg ter voorkoming snelheidsovertredingen uitbannen).

Verkeer & parkeren

 • Buurten ingeklemd binnen verkeerswegen met doorgaand verkeer.
 • Lokaal verkeer.
 • In woonstraten langsparkeren, bij smalle wegen aan één zijde van de weg parkeren.
 • Bij grote openbare ruimtes mag slechts een deel ingericht worden als parkeerplein.
 • Bij grote openbare ruimtes of straten met een breed profiel is haaksparkeren mogelijk.

Groen & water

 • Straatbomen.
 • Op slechts enkele plaatsen groene plekken.
 • Groene pleinen en plantsoenen nemen belangrijke plek in van stedenbouwkundig ontwerp wijk en zijn een verbijzondering openbare ruimte.
 • Plantsoenen met struiken en solitaire bomen in het gras.
 • Kleine parken omgeven door heesters en bomen en met centraal grasveld.
 • Gaan voor kwaliteit.

Materiaalgebruik

 • In de gehele wijk gelijk.
 • Gebakken klinker voor de straten.
 • Traditionele betontegels voor de stoep.
 • Traditionele inrichting passend bij bebouwing.

Licht & reclame

 • Licht dient door de gehele wijk gelijk te zijn.

Straatmeubilair

 • Door de gehele wijk gelijk/zelfde familie.
 • Traditioneel straatmeubilair of vormgeving verwijzend naar traditioneel straatmeubilair.